شرکت سما تشخیص آریا نماینده رسمی 3 برند مطرح جهانی Master Diagnostica , Histocyte , Cytognos,  میباشد که  در زمینه تولید کیت های آزمایشگاهی میباشد .