رفتن به محتوای اصلی

EuroFlow با غلبه بر محدودیت های رایج در زمینه فلوسایتومتری موفق به دستیابی مانیتورینگ بیماران مبتلا به Multiple Myeloma  شده است. این موفقیت شامل توسعه پروتوکل هایی برای رنگ آمیزی و شناسایی سلولهاست. این کیت برای تسهیل کردن آزمایشات،  بسیار حساس و دقیق MM MRD  طراحی شده است.

 

آنتی بادی های موجود در کیت فلوسایتومتری MM MRD( تیوب۱):

 • CD138-Pacific Blue
 • CD27-OC515
 • CD38 multi epitope-FITC
 • CD56-PE
 • CD45-PerCP-Cyanine5.5
 • CD19-PE-Cyanine7
 • CD117-APC
 • CD81-APC-C750

آنتی بادی های موجود در کیت فلوسایتومتری MM MRD( تیوب۲):

 • CD138-Pacific Blue
 • CD27-OC515
 • CD38 multi epitope-FITC
 • CD56-PE
 • CD45-PerCP-Cyanine5.5
 • CD19-PE-Cyanine7
 • CylgKappa-APC
 • CylgLambda-APC-C750

 

ترکیب کیت فلوسایتومتری MM MRD:

 • Lyophilized Panel:
 • ۶ آنتی بادی بر علیه آنتی ژن سطحی – تیوب ۱ ( ۴ ویال ۵ تستی )
 • ۴ آنتی بادی بر علیه آنتی ژن سطحی – تیوب ۲ ( ۴ ویال ۵ تستی )
 • ۲ آنتی بادی بر علیه آنتی ژن سیتوپلاسمی– تیوب ۲ ( ۴ ویال ۵ تستی )

 

 • ویال های مربوط به عمل Compensation (4 ویال مایع):

 • PerCP-Cyanine5.5-CD45
 • PE-Cyanine7-CD19
 • APC-C750-CD81
 • APC-C750-CyIgLambda

 

و همچنین دارای کیت FIX&PERM®: Cell Permeabilization  و BulkLysis™ ((Fixative free ammonium chloride erythrocyte lysing solution

می باشد.

 

ویژگی های کیت MM MRD:

 • پنل کامل برای ردیابی و شمارش حساس و دقیق سلول های MRD در بیماران multiple myeloma.
 • شامل گیرنده اختصاصی CD38 برای شناسایی مولکول CD38 در پلاسما حتی در بیمارانی که تحت درمان با CD38 می باشند.
 • تایید حضور جمعیت های کلونال از طریق تکثیر مداوم.
 • مناسب برای ارزیابی مغز استخوان و نمونه های خون محیطی.
 • افزایش بهره وری آزمایشگاه : افزایش زمان و کاهش خطا.
 • پیشنهاد از طرف گروه بین المللی تحقیق کننده بر بیماران myeloma به دلیل حساسیت بسیار بالا.
 • قابل مقایسه با پایگاه داده ای Euroflow که از طریق نرم افزار infinicyt انجام می گردد.