رفتن به محتوای اصلی

PCST کیت فلوسایتومتری است که توسط کنسرسیوم EuroFlow طراحی شده است. این کیت شامل یک ترکیب با ۸ آنتی بادی است که برای شناسایی اولیه، تمایز و شمارش جمعیت های سلول های پلاسمایی نرمال و غیرنرمال استفاده می گردد.

 

آنتی بادی های موجود در کیت فلوسایتومتری PCST:

 • CD45-Pacific Blue
 • CD138-OC515
 • CD38-FITC
 • CD56-PE
 • β۲-microglobulin-PerCP-Cyanine5.5
 • CD19 -PE-Cyanine7
 • CyIgKappa-APC
 • CyIgLambda-APC-C750

 

 

ترکیب کیت فلوسایتومتری PCST:

 • تیوب های منجمد شده:
 • ۶ آنتی بادی بر علیه آنتی ژن های سطحی (۵ ویال، ۵ تست در هرویال)
 • ۲ آنتی بادی بر علیه آنتی ژن های سیتوپلاستی (۵ ویال، ۵ تست در هرویال)

 

 • ویال های مربوط به عمل Compensation (3 ویال مایع):
 • PE-Cyanine7-CD19
 • APC-C750- CyIgLambda
 • OC515-CD45

 

و همچنین دارای کیت FIX&PERM®: Cell Permeabilization  می باشد.

 

ویژگی های کیت فلوسایتومتری PCST :

 • ارزیابی اولیه و جستجوی سلول های غیر نرمال سیتوپلاستی.
 • پیش بینی اولیه و طبقه بندی بیماری براساس بیان آنتی ژن β۲-microglobulin.
 • مناسب برای ارزیابی سلول های مغز استخوان.
 • نتایج دقیق و تجدید پذیر .
 • افزایش بهره وری آزمایشگاه : افزایش زمان و کاهش خطاها .
 • قابل استفاده در نرم افزار Infinicyt و براساس استاندارد EuroFlow.

 

اختلالات سلول های پلاسما، گروهی از بیماری هایی است که توسط مشاهده سلول های پلاسمای کلونال در مغز استخوان که توانایی ترشح Ig کلونال در خون و ادرار را دارند، طبقه بندی می گردد. این اختلالات شامل بیماری های مختلفی می باشد که multiple myeloma (MM) و monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS)

از مهمترین و شناخته ترین آن ها می باشند.

کیت فلوسایتومتری PCST با آنتی ژن های CD45، CD138، CD38، CD56، b2 microglobulin، CD19، CyIgk و CyIgl و برای ارزیابی و شناسایی سلول های غیرنرمال و کلونال پلاسما طراحی و ساخته شده است.