رفتن به محتوای اصلی

( SST) Small Sample Tube:

SST کیت فلوسایتومتری است که نسخه ی تطبیق داده شده با کیت LST است و این کیت توسط کنسرسیوم EuroFlow طراحی شده است. این ترکیب با ۱۱ آنتی بادی برای تجزیه و تحلیل نمونه های سلولی کم مانند مایع مغز نخاعی، زجاجیه چشم و …. تهیه و بهینه شده است.

 

آنتی بادی های موجود در کیت فلوسایتومتری SST:

 • CD20-Pacific Blue
 • CD45-OC515
 • CD8-FITC
 • SmlgLambda-FITC
 • CD56-PE
 • SmlgKappa-PE
 • CD4-PerCP-Cyanine5.5
 • CD19-PE-Cyanine7
 • SmCD3-APC
 • CD14-APC
 • CD38-APC-C750

 

ترکیب کیت فلوسایتومتری SST:

 • تیوب های منجمد شده:
 • ۱۱ آنتی بادی بر علیه آنتی ژن های سطحی (۵ ویال، ۵ تست در هرویال)

 

 • ویال های مربوط به عمل Compensation (3 ویال مایع):

 • PE-Cyanine7-CD19
 • APC-C750- CD38
 • OC515-CD45

 

ویژگی های کیت فلوسایتومتری SST :

 • پیدا کردن بیشترین جمعیت های گلبول سفید مرتبط در نمونه های کم.
 • دارای ویژگی اختصاصی بالا و حساسیت بالا.
 • نتایج دقیق و تجدید پذیر .
 • افزایش بهره وری آزمایشگاه : افزایش زمان و کاهش خطاها .
 • قابل استفاده در نرم افزار Infinicyt و براساس استاندارد EuroFlow.

 

SST کیت فلوسایتومتری است که نمونه های مایع مغز نخاعی و زجاجیه چشم با ترکیب نرمال سلول های لنفوسیت T و B را آنالیز می کند.

براساس استراتژی gating FSC/SSC/CD45 جمعیت های سلول B بعلاوه CD19 و سلول T به همراه SmCD3 شناسایی می گردند. اگر چه مارکرهای ایمونوگلوبولین سطحی (Smlg) κ  و λ هر دو در ترکیب با آنتی بادی های دیگر و فلوروکروم یکسان مانند SmIgκ (نقاط سبز رنگ) و SmIgλ  ( نقاط بنفش رنگ) حضور دارند، سلول ها می توانند با عمل gating بر روی سلول های B به همراه CD19 شناسایی و تمیز داده شوند.

در هر دو نمونه SmIgκ+ و SmIgλ+ لنفوسیت های B  یک مقدار نرمالی را نشان می دهند. طبق همین شیوه، پراکندگی نرمال CD4+ ( نقاط نارنجی رنگ) و CD8+ ( نقاط آبی رنگ) سلول های لنفوسیت T در جمعیت سلول های T به همراه CD3+ مشخص گردید.