برای تماس کلیک کنید

به وب سایت سما تشخیص آریا خوش آمدید.

جستجوی پیشرفته
جستجوی عینی کلمه
جستجو در محتوا
جستجو در عنوان
دنبال محصول یا مطلبی میگردید؟ در این کادر جستجو کنید

آنتی بادی ایمونوهیستوشیمی PD-L1

آنتی بادی ایمونویستوشیمی PD-L1 راه تشخیصی مشخص برای کمک در شناسایی بیماران مبتلا به NSCLC برای درمان با pembrolizumab است. میزان بیان PD-L1 میتواند به شناسایی بیماران، در درمان با ایمونوتراپی PD-1  anti کمک فراوانی نماید.

نمونه ی بافتی سرطان ریه با سلول های غیر کوچک، که میزان بیان پروتئین PD-L1 در آنها اندازه گیری می شود بر اساس درجه ی بدخیمی به سه گروه تقسیم می شوند:   TPS < 1%: No PD-L1 expression TPS 1–49%: PD-L1 expression TPS ≥ 50%: High PD-L1 expression   آنتی بادی ایمونوهیستوشیمی PD-L1 تستی کیفی برای تشخیص PD-L1 در نمونه های بافتی NSCLC می باشد. این آنتی بادی تنها تستی است که در کارآزمایی بالینی داروی pembrolizumab ، برای تعیین میزان بیان PD-L1 در بیماران NSCLC، استفاده می شود. میزان بیان PD-L1 در سلول های سرطانی، بیومارکری برای ارزیابی پاسخ به درمان با آنتی PD-1 می باشد.     این آنتی بادی شامل اجزا مختلفی می باشد که در ادامه در تصویر آورده شده است.      

عملکرد و انجام تست ایمونوهیستوشیمی

تست این آنتی بادی باید توسط پاتولوژیست های ماهر و با استفاده از میکروسکوپ نوری انجام شود. جزئیات استفاده از این آنتی بادی و راهنمای نمره دهی آن در ادامه آورده شده است.   ارزیابی گروه های کنترل پیش از نمونه گیری و رنگ آمیزی نمونه ی بیمار اهمیت دارد. نحوه ی ارزیابی شدت رنگ آمیزی طبق جدول زیر می باشد . حداقل 100 سلول سرطانی باید در اسلاید رنگ شده ی نمونه ی PD-L1 وجود داشته باشد تا برای ارزیابی PD-L1 کافی باشد. در ادامه انواعی از نمونه های گروه های کنترل به همراه تصویر آن ها آورده شده است.

Positive Control Cell Pellet

این نمونه به عنوان پاسخ مثبت قابل قبول می باشد.
  • حداقل %70 سلول ها شامل شدت رنگ آمیزی با میانگین +2 می باشند.
  • هر رنگ آمیزی زمینه ای شدتی کمتر از +1 دارد.
   

Negative Control Cell Pellet

برای در نظر گرفتن پاسخ منفی شرایط زیر مورد نیاز است.
  • اکثر سلولها(%90 درصد یا بیشتر) نباید رنگی نشان دهند.
  • هر رنگ آمیزی زمینه ای شدتی کمتر از +1 دارد.
   

Positive and Negative In-house Control Tissue (NSCLC)

اگر در رنگ آمیزی حالتی بین دو حالت مثبت و منفی را ببینیم و هیچکدام ایده آل نباشند این حالت پیش می آید.   شما عزیزان میتوانید از طریق لینک زیر کاتالوگ و اطلاعات مربوط به آنتی بادی ایمونوهیستوشیمی PD-L1 شرکت سماتشخیص را مشاهده نمایید. PD-L1 IHC Antibody   همچنین میتوانید تمام آنتی بادی بادی های IHC و دیگر محصولات ما را در بخش محصولات مشاهده نمایید.  
پیمایش به بالا