اسلاید اینستاگرام سماتشخیص اسلایدر banner2 adadad Fish probes Banner adadad اسلاید اینستاگرام سماتشخیص
صفحه اصلی2021-04-29T18:18:05+04:30

ایمونوهیستوشیمی

فلوسایتومتری

کیت های لنفوم

ایمونوفلورسانس

دانش و آگاهی

مشاهده آرشیو

دانش و آگاهی

مشاهده آرشیو

درباره ما

شرکت سما تشخیص آریا یکی از شرکتهای زیر مجموعه گروه سرو پایدار (شامل شرکتهای  سماتشخیص آریا ، طب ابزار آسیا، کروم ابزار پارسه، درمان نگار آیندگان، فرمند دانش ابزار ،بهان طب آزما،لیان آزمای بهار)  می باشد. این هولدینگ در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی و پژوهشی فعالیت می کند و در طول زمان با هر تخصص و زمینه نوین شرکت جدیدی به این مجموعه اضافه شده است.شرکت سما تشخیص با ارائه محصولات کمپانی های  Master Dignositca ،Histocyte Cytotest سبد کاملی از کیت ها و محصولات آزمایشگاهی داراست که با کیفیت قابل قبول و قیمت مناسب در اختیار مشتریان عزیز قرار میگیرد.

Go to Top