برای تماس کلیک کنید

به وب سایت سما تشخیص آریا خوش آمدید. درحال بروزرسانی وب سایت هستیم.

Search
جستجوی پیشرفته
جستجوی عینی کلمه
جستجو در محتوا
جستجو در عنوان
دنبال محصول یا مطلبی میگردید؟ در این کادر جستجو کنید
Click Here
Previous
Next

Sama Tashkhis Product Lines

Latest Posts (in Persian)

دانش و آگاهی

سرطان در کودکان

سرطان در کودکان     تفاوت بین سرطان در بزرگسالان و کودکان چیست؟ سرطان زمانی شروع می شود که سلول

Abouts Sama Tashkhis

Sama Tashkhis Aria Co. is one of the subsidiaries of Cedar Holding (including Teb ABzar ASia , Chrom Abzar Parse, Darman Negar Ayandegan, Farmand Danesh Abzar, Lian Azmaye Bahar and Behan Teb Azma).
This holding works in the field of medical and research laboratory equipment and over time, with each new proficiency and field, a new company has been added to this complex. It has laboratory products of  Master Dignositca  and Histocyte Cytotest companies that are provided to dear customers with acceptable quality and reasonable prices.
Scroll to Top