برای تماس کلیک کنید

Welcome to Sama Tashkhis Aria Official Website

Flowcytometry Lysis

Showing all 10 results

فیلتر ها
 • bulklysis
  محلول های فلوسایتومتری

  محلول لیزکننده گلبول های قرمز BulkLysisTM

  Rated 0 out of 5
  Read more
 • محلول های فلوسایتومتری

  محلول لیزکننده گلبول های قرمز QuickLysisTM

  Rated 0 out of 5
  Read more
 • محلول های فلوسایتومتری

  محلول فلوسایتومتری – Annexin V Binding Buffer

  Rated 0 out of 5
  Read more

  Annexin V Binding Buffer

  Company: BioLegend

  Catalog : 422201

  Size : 100 mL

  :Description

  Annexin V Binding Buffer has been formulated for flow cytometric labeling of apoptotic cells with Annexin V reagents. The buffer is provided as a ready-to-use solution.

 • محلول های فلوسایتومتری

  محلول فلوسایتومتری – Cell Staining Buffer

  Rated 0 out of 5
  Read more

  Cell Staining Buffer

  Company: BioLegend

  Catalog Number : 420201

  Size : 500 mL

  Storage & Handling : Store between 2°C and 8°C

  Description :

  Cell Staining Buffer is an antibody diluent and cell wash buffer optimized for use in immunofluorescent staining of viable or fixed single cell suspensions. Cell Staining Buffer contains bovine calf serum as a protein carrier to reduce nonspecific binding of antibodies and fluorochrome reagents to target cells. It also contains a metabolic inhibitor, sodium azide (NaN ), to inhibit patching and capping of cell surface antigens. To prevent interference in biotin/avidin indirect staining protocols, Cell Staining Buffer is formulated without biotin.

 • محلول های فلوسایتومتری

  محلول فلوسایتومتری – Flow Cytometry Antibody Diluent Buffer

  Rated 0 out of 5
  Read more

  Flow Cytometry Antibody Diluent Buffer

  Company: BioLegend

  Catalog : 425501

  Size : 5 mL

  :Description

  This buffer is used to dilute antibodies intended to be used in flow cytometry. The components are compatible with our Cell Staining Buffer and it is useful to prepare concentrated antibodies or preparing staining cocktails.

 • محلول های فلوسایتومتری

  محلول فلوسایتومتری – FluoroFix™ Buffer

  Rated 0 out of 5
  Read more

  FluoroFix™ Buffer

  Company: BioLegend

  Catalog Number : 422101

  Size : 200 tests

  Storage & Handling : The buffer solution should be stored between 2°C and 8°C

  :Description

  FluoroFix™ Buffer is a ready-to-use buffer, specially formulated for fixation of immunofluorescence stained cells, optimized to stabilize tandem dyes. It can be used as the final resuspension of the cell pellet in immunofluorescence staining procedures. FluoroFix™ Buffer is provided as 100 mL.This quantity is sufficient for 200 tests.

 • محلول های فلوسایتومتری

  محلول فلوسایتومتری – Intracellular Staining Permeabilization Wash Buffer (10X)

  Rated 0 out of 5
  Read more

  Intracellular Staining Permeabilization Wash Buffer (10X)

  Company: BioLegend

  Catalog : 421002

  Size : 100 mL

  :Description

  ntracellular Staining Permeabilization Wash Buffer is useful for intracellular staining procedures, e.g., in preparation of cells for staining intracellular cytokines or other proteins. Intracellular Staining ermeabilization Wash Buffer is used to permeabilize cells following fixation with Intracellular Staining Fixation Buffer (Cat. No. 420801). It is supplied as a 10X solution and should be diluted in deionized water prior to use. Intracellular Staining Permeabilization Wash Buffer has been formulated to have minimal effects on cells, reduce non-specific staining and enhance the signal to noise ratio. It can be used for antibody dilutions and cell washing during intracellular staining.

 • محلول های فلوسایتومتری

  محلول های فلوسایتومتری – Propidium Iodide Solution

  Rated 0 out of 5
  Read more

  Propidium Iodide Solution

  Company: BioLegend

  Catalog : 421301

  Size : 2 mL

  Description :

  Propidium iodide (PI) is a fluorescent dye that binds to DNA. When excited by 488nm laser light, it can be detected with in the PE/Texas Red® channel with a bandpass filter 610/10. It is commonly used in evaluation of cell viability or DNA content in cell cycle analysis by flow cytometry.

 • محلول های فلوسایتومتری

  محلول های فلوسایتومتری – RBC Lysis Buffer (10X)

  Rated 0 out of 5
  Read more

  RBC Lysis Buffer (10X)

  Company: BioLegend

  Catalog : 420301

  Size : 100 mL

  :Description

  Red Blood Cell (RBC) Lysis Buffer has been designed, formulated, and tested to ensure optimal lysis of RBCs in single cell suspensions with minimal effects on leukocytes. RBC Lysis Buffer is supplied as a 10X solution containing ammonium chloride, potassium carbonate, and EDTA, and should be diluted in deionized water prior to use. Nucleated RBCs are not effectively lysed with ammonium chloride.

 • محلول های فلوسایتومتری

  محلول های فلوسایتومتری – True-Stain Monocyte Blocker™

  Rated 0 out of 5
  Read more

  True-Stain Monocyte Blocker™

  Company: BioLegend

  Catalog : 426102

  Size : 100 tests

  :Description

  True-Stain Monocyte Blocker™ has been formulated to block non-specific binding of PE/Dazzle™ 594, PE/Cy5, PE/Cy7, APC/Cy7 and APC/Fire™ 750 commonly seen on monocytes and macrophages. The blocker is most effective when doing surface staining on live cells prior to the fixation step in a staining protocol.

Scroll to Top