Cytognos

کمپانی Cytognos از سال 1996 با تمرکز برروی بخش فلوسایتومتری با همکاری بخش هماتولوژی دانشـگاه سالامانکا در اسپانیا شروع به کار نموده است و این همکاری نزدیک و ادامه دار باعث تشکیل بستر و هســته علمی قوی در این کمپانی شده است. این بستر علمی، شرکت Cytognos را در زمینه طراحی و توسعه و سـاخت آنتی بادی، محلول های مورد نیاز و نرم افزار و تکنیک های جدید فلوسایتومتری به یک کمپانی پیشرو در اروپا و دنیا تبدیل نموده است.

این شرکت ماموریت خود را تبدیل دانش و علم فـلوسایتومتری به محصولات تشخیصی تعریف نموده است و هدف شرکت نوآوری و پیشرو بودن در ساخت محصـولات جدید برای آزمایشها و تشخیص های روتین با استفاده از تکنیک فلوسایتومتری می باشد و در راستای تحقق این امر واحد R&D دارای نقش مهم و اصلی وحیاتی در این مجموعه را دارا می باشد.
از ســال 2006، Cytognos به عنوان تنها شرکـت همـکار به کنسرسیوم EuroFlow پیوسته و در حـال حاضر به عنوان تنــها شرکت همکار با این نهاد بین المللی برای تهیه و تولید استاندارد ها و کیت های تشخیصی، فعالیت می نماید.

از مهمتـرین دستاوردهـــــای این کمـپانی علاوه بر کـیت ها و آنتی بادی ­های شــاخص، ایجاد توســعه و بهـبود نــرم افزار فــلوسایتومتری Infinicyt است که برمبـنا و بستر داده های موجود در پایگاه داده های EuroFlow کار می کنـــــد و باعث تشخیص بهتر و دقیقتر و سریعتر می گردد.