شرکت سماء تشخیص آریا ( عضو هلدینگ سرو پایدار) ، نمایندگی رسمی فروش محصولات شرکت Biolegend را در ایران دارد و قادر به تهیه و واردات کلیه محصولات این کمپانی در کوتاه ترین زمان ممکن، با رعایت کلیه شرایط نگهداری ، جهت تحویل به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و مراکز درمانی کشور می باشد.

به طور کلی محصولات شرکت Biolegend شامل دسته بندی های ذیل می باشد:

 • Flow cytometry and mass cytometry
 • ELISA and ELISPOT
 • Immunoprecipitation and ChIP
 • Western blotting
 • Immunofluorescence microscopy
 • Immunohistochemistry
 • In vitro or in vivo functional assays

کمپانی Biolegend طیف گسترده ای از رنگ های فلورسانس را برای آنالیزهای چندرنگی در فلوسایتومتری ارائه می دهد.

از آنتی بادی ها و واکنش دهنده های کمپانی بایولجند در فلوسایتومتری ، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • Primary Antibodies:

آنتی بادی های اولیه در کمپانی Biolegend طیف وسیعی از آنتی بادی ها را شامل می شوند ، که بر علیه شاخص های مختلف آنتی ژن و گونه های مختلف جانوری مانند : انسان ، موش ، میمون ، بز …تولید شده اند.

 • Secondary Reagents:

آنتی بادی های ثانویه در رنگ آمیزی های غیر مستقیم بوسیله فلوروکروم های متصل به خود نقش نشانگر را ایفا می کنند و کمپانی بایولجند انواع گوناگونی از آنتی بادی های ثانویه را برعلیه آنتی بادی های اولیه موشی، رت و بز تولید می کند.

 • Apoptosis Detection – Apotracker™:

بررسی آپوپتوز به عنوان مرگ برنامه ریزی شده در سلول بخش عمده ای از تحقیقات سلولی و دارویی را تشکیل می دهد. یکی از نشانه های آپوپتوز در سلول بیان فسفا تیدیل سرین بر روی سطح سلول آپوپتوتیک است . کمپانی Biolegend با تولید ماده انکسین Annexin و کنژوگه کردن آن با فلوروکروم های متنوع و قابلیت اتصال به فسفا تیدیل سرین کیت های بررسی آپوپتوز را در اختیار محققین قرار داده است.

 • Buffers and Solutions:

بافرهای گوناگونی در تکنیک های آزمایشگاهی بالاخص فلوسایتومتری مورد استفاده قرار می گیرند. بافرهای مخصوص رنگ آمیزی درون سلولی مانند بافر تراوا کننده permeabilizer Buffer و تثبیت کننده Fization Buffer ، بافر لیز کننده گلبول قرمز RBC Lysis Buffer ، بافر اتصال Binding Buffer جهت اتصال انکسین به فسفا تیدیل سرین در کیت آپوپتوز ، از جمله محصولات کمپانی بایولجند در این زمینه هستند.

 • Isotype Controls:

ایزوتایپ کنترل آنتی بادی مشابه با آنتی بادی اختصاصی در نوع گونه میزبان و فلوروکروم است که اختصاصیت برعلیه آنتی ژنی ندارد. این آنتی بادی معمولا جهت شناسایی مقدار سیگنالهای غیر اختصاصی در فرآیند فلوسایتومتری به کار می رود.