برای تماس کلیک کنید

به وب سایت سما تشخیص آریا خوش آمدید.

جستجوی پیشرفته
جستجوی عینی کلمه
جستجو در محتوا
جستجو در عنوان
دنبال محصول یا مطلبی میگردید؟ در این کادر جستجو کنید

مقایسه روشهای CISH ، FISH ، IHC در تعیین وضعیت Her2 در تشخیص سرطان پستان

مقایسه روشهای CISH ، FISH ، IHC در تعیین وضعیت Her2 در تشخیص سرطان پستان

تقویت گیرنده Her2، در20 تا 30 درصد تومورهای بدخیم سرطان سینه که با متاستاز و کاهش عمر بیمار همراه است، مشاهده شده است. در تحقیقات اخیر ژن گیرنده فاكتور رشد اپیدرمال Her2 ، به منظور درمان افراد مبتلا به سرطان سینه به روش هرسپتین بررسی شده است. با توجه به ارزش وضعیت و میزان 2-HER بـه عنـوان یـك فـاكتور پیش آگهی و همچنین فاكتــوری كـه نحـوه پاسـخ بـه درمـان را پیـش بینی می كنـد، ارزیابی دقیـق آن ضروری اسـت.

به همین دلیل روش های مختلفی برای ارزیابی وضعیت Her2 تشریح شده است. در این مقاله ما مروری کوتاه و جامع از پیشرفت های فعلی در ارزیابی Her2 در سرطان پستان ارائه خواهیم داد.

در حال حاضر ، سه نوع سنجش ، توسط سازمان FDA (سازمان غذا و داروی ایالات متحده) تأیید شده است ، در ابتدا بیان پروتئین HER2 را می توان با ایمونوهیستوشیمی (IHC) تعیین کرد ، و در صورت نیاز در تستهای تکمیلی ، تغییرات تعداد کپی از این ژن را می توان با استفاده از فلورسانس در هیبریداسیون درجا (FISH) یا کروموژنیک در هیبریداسیون درجا (CISH) تعیین کرد.

تکنیک ایمونوهیستوشیمی گسترده ترین آزمایش در تعیین وضعیت Her2 میباشد که برروی نمونه های تازه یا فروزن بسیار آسان و مقرون به صرفه قابل انجام است. هم چنین تنوع گسترده ای از لحاظ حساسیت و ویژگی در میان آنتی بادی های تجاری در دسترس گزارش شده است که تشخیص و نتیجه دقیق را در بسیاری از موارد به خوبی به همراه دارد. از سوی دیگر، در این روش متغیر بودن روش كار، آنتی‌بادی انتخاب شده، فقدان روش استاندارد برای تفسیر نتایج و متغیر بودن نتایج تفسیر بین مفسران متفاوت همگی بر ارزش این تست در تعیین وضعیت HER-2 به عنوان یك فاكتور پیش‌آگهی و پیش‌بینی كننده نتایج درمان تأثیر منفی دارند.

نتیجه ی ایمونوهیستوشیمی اعداد 0 تا 3+ را نشان می دهد که میزان پروتئین گیرنده HER2 را در سطح سلولهای نمونه بافت سرطان پستان نشان می دهد. برای مواردی که بیان منفی (0 یا 1+) یا مثبت (3+) دارند ، بسیار کاربردی است اما تومورهایی که بیان پروتئین (2+) دارند -که در اصطلاح Borderline یا مرزی گفته می شود- این نتیجه نمی تواند دقیق و مبنای درمان در نظر گرفته شود و باید با روش های دیگر مانند تست FISH یا CISH ارزیابی مجدد شوند تا تصمیم گیری برای درمانهای مبتنی بر هرسپتین با درستی بیشتری انجام شود. درشکل شماره یک نتایج مختلف لام ایمونوهیستوشیمی را می توانید مشاهده کنید.

مزیت تست FISH و CISH نسبت به ایمونوهیستوشیمی این است که در حال حاضر حساس‌ترین و اختصاصی‌‌ترین روش برای بررسی وجود HER-2 است تفسیر کمی آزمایش ها بسیار ساده و قابل فهم می باشد و هم خوانی نتایج آزمایش ها نسبت به روش ایمونوهیستوشیمی بیشتر است.

چند سالی است که CISH به عنوان یک جایگزین بالقوه برای FISH برای تایید نتایج مبهم IHC به وجود آمده است. پایــه و اســاس تکنیک CISH مشــابه FISH اســت ولی دارای ویژگـیهـائی اسـت كـه در FISH وجـود نـدارد. در CISH از پروبهای DNA استفاده میشود، ولی نتایج از طریـق واكـنش آنزیماتیك كه سبب تولید رنگ میشـود (مثـل IHC) بررسـی می شود و نتایج را می توان با سرعت بیشتر و با استفاده از وسایل ارزانتر (میكروسكوپ نوری) بررسی كرد. علاوه بر آن، بر خلاف FISH ، در CISH امكان بررسـی بافـت شناسـی وجـود دارد و اسلایدها را میتوان برای مدت زمان طـولانی در دمای اتاق بایگـانی كـرد چون سیگنال های CISH با گذشت زمان از بین نمی روند .

در پایان در یک عکس می توانید نتایج ایمونوهیستوشیمی برای دو نمونه مرزی +2و مثبت +3 را در کنار هم مشاهده کنید که درک بهتری از این مقایسه را به شما نمایش می دهد.

این مقاله با استفاده از این مطالب تهیه شده است.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3854374/
https://www.breastcancer.org/symptoms/testing/types/ihc

پیمایش به بالا