برای تماس کلیک کنید

به وب سایت سما تشخیص آریا خوش آمدید.

جستجوی پیشرفته
جستجوی عینی کلمه
جستجو در محتوا
جستجو در عنوان
دنبال محصول یا مطلبی میگردید؟ در این کادر جستجو کنید

کاربردهای مهم تکنیک فلوسایتومتری:

 

شناسایی و شمارش دقیق سلول ها جهت ارزیابی شاخص های سلولی، اندازه گیری فعالیت آنزیمی، مطالعه فعالیت آپوپتوزی )مرگ ومیر سلولی(، مشخص کردن محتوای اسید نوکلئیک سلول، آزمایش های نفوذ کلسیم کاربرد دارد.

 

همچنین تعدادی دیگر از کاربردهای تکنیک فلوسایتومتری به شرح زیر می باشد:

 

  • ایمونوفنوتایپینگ :

آنتی ژن ها نوعی پروتئین هستند که به طور عمده در سطح، سیتوپلاسم و هسته قرار دارند. اگر آنتی ژن ها را با آنتی بادی های اختصاصی رنگ آمیزی کرده و فلروکروم متصل شده به این آنتی بادی ها قابلیت برانگیخته شدن و دریافت نشر توسط دستگاه را داشته باشند در انتهای آزمایش می توانیم به راحتی میزان درصد وجود آن آنتی ژن را در سلول متوجه شویم.

این کاربرد که به نام ایمونوفنوتایپینگ معروف است در آزمایشات تشخیص کلینیکی، تحقیقاتی کاربرد فراوانی دارد.

ایمونوفنوتایپینگ در فلوسایتومتری

 

  • میزان مرگ و میر سلولی:

همان طور که می دانید سلول ها یا به طور برنامه ریزی شده و یا به صورت عوامل محیطی مانند مکانیکی وشیمیایی که به ترتیب به نام آپپتوز و نکروز شناخته می شوند، دچار مرگ می شوند.

تشخیص مرگ و میر سلولی و تفکیک بین این نوع مرگ در بسیاری از آزمایشات پر اهمیت است. این دو نوع مرگ به راحتی و در عرض کمتر از 30 دقیقه توسط این تکنیک با یک روش مناسب رنگ آمیزی مشخص می شوند.

فلوسایتومتری در مرگ و میر سلولی

 

 

  • میزان ماده ژنتیکی در سلول:

از دیگر کاربردهای تکنیک فلوسایتومتری میتوان به کاربرد آن در تعیین میزان ماده ژنتیکی در سلول اشاره کرد.

همان طور که می دانید تمامی سلولهای جانوری و گیاهی برای بقا نیازمند انجام فرایند تکثیر هستند.

این سلول ها باید چرخه سلولی که شامل G2،S، G1 و میتوز است را طی کنند تا به بتوانند زنده بمانند و تکثیر شوند. بررسی اینکه سلول در کدام فاز از چرخه سلولی است و یا حتی به چه میزانی توسط این تکنیک قابل بررسی می باشد.

 

 

  • بررسی میزان ماده ژنتیکی به همراه ایمونوفنوتایپینگ:

برای دستیابی به این که  آنتی ژن مورد هدف شما در سلول های مورد بررسی به چه میزانی بیان می شوند و این میزان بیان در کدام فاز از چرخه سلولی است این تکنیک بسیار مفید است.

فلوسایتومتری در 4) بررسی میزان ماده ژنتیکی به همراه ایمونوفنوتایپینگ

 

 

 

  • بررسی زنده مانی سلول ها:

زنده مانی سلول یکی از موارد ی است که بسیار مورد توجه محققین و دانشجویان است.

با استفاده از فلوروکروم هایی که می توانند به ماده ژنتیکی و یا غشای سلول و یا آمین های آزاد موجود در سطح و داخل سلول وجود دارند می توان به زنده مانی و میزان مرگ سلول ها پی برد.

فلوسایتومتری در 5) بررسی زنده مانی سلول ها

 

  • بررسی میزان تکثیر سلولی:

اهمیت تکثیر سلولی به گونه ای است که بسیاری از فلروکروم های اختصاصی برای نشان دادن میزان تکثیر وجود دارند.

بررسی میزان تکثیر از جمله کاربردهای مهم این تکنیک بوده که به راحتی توسط دیگر تکنیک ها قابل انجام نیست اما با تکنیک فلوسایتومتری می توان به راحتی میزان تکثیر سلولی را در نسل های مختلف نشان داد.

فلوسایتومتری در 6) بررسی میزان تکثیر سلولی

 

  • نمایش اندازه، سایز و گرانولیتی سلولها:

یکی از مهمترین کارهایی که با فلوسایتومتری قابل بررسی است نمایش اندازه و گرانولیتی سلول ها در کنار یکدیگر است.

فلوسایتومتری در 7) نمایش اندازه، سایز و گرانولیتی سلولها

 

  • کاریوتایپینگ:

نمایش وجود و یا عدم وجود یک کروموزوم در سلول به راحتی توسط فلروکروم های خاصی انجام می گیرد.

این فلروکروم ها اگر در کنار هم مقایسه شوند می توان کروموزوم های مختلف سلول را بررسی نمود.

فلوسشایتومتری در کاریوتایپینگ

 شرکت سماتشخیص آریا ارائه دهنده ی انواع آنتی بادی ها و کیت های فلوسایتومتری، از شرکت Cytognos اسپانیا، می باشد.

شما میتوانید برای دریافت اطلاعات لازم و همچنین دانلود کاتالوگ مربوط به محصولات فلوسایتومتری به بخش محصولات مراجعه نمایید.

Scroll to Top