برای تماس کلیک کنید

به وب سایت سما تشخیص آریا خوش آمدید.

جستجوی پیشرفته
جستجوی عینی کلمه
جستجو در محتوا
جستجو در عنوان
دنبال محصول یا مطلبی میگردید؟ در این کادر جستجو کنید

اهمیت وجود کنترل در ایمونوهیستوشیمی و لیست کنترل مثبت آنتی بادی ها

برای تائید صحت، دقت و قابل اعتماد بودن نمونه رنگ آمیزی شده وجود کنترل مثبت و کنترل منفی بسیار حائز اهمیت است. علاوه بر این، نگهداری دقیق این سوابق (کنترل مثبت – کنترل منفی) برای اطمینان از عملکرد ما و رسیدن به جواب صحیح در آزمایش ایمونوهیستوشیمی در آزمایشگاهها بسیار مهم است. چرا که تغئیر در شرایط آزمایش و وضعیت بافت ممکن است در تکرار پذیری رنگ آمیزی تاثیر بگذارد. نتیجه مثبت از کنترل مثبت حتی اگر نمونه ها منفی باشند نشانگر درست و معتبر بودن این روش خواهد بود و تایید کننده اعتبار نتایج منفی می باشد.

به طور کلی کنترل مثبت نمونه ی حاوی مولکول هدف در مکان شناخته شده ی آن می باشد و خصوصیات بافت شناسی و سلول شناسی آن را می توان با استفاده از یک رنگ فلوروکروم و یا مولکول های کوروموژنیک مشخص نمود. به طور مثال، در بررسی آنتی بادی ضد مولکولی انسولین ، نمونه ی کنترل مثبت باید شامل بخش هایی از لوزالمعده و جزایر لانگرهانس باشد. این آنتی بادی علیه سلول های بتای تولید کننده ی انسولین مجود در جزایر لانگرهانس بوده و نباید با مولکول های مشابه انسولین واکنش دهد.

در جدول زیر لیست تمامی کنترل های مثبت آنتی بادی های ایمونوهیستوشیمی شرکت سماء تشخیص بیان شده است.

پیمایش به بالا