برای تماس کلیک کنید

به وب سایت سما تشخیص آریا خوش آمدید.

جستجوی پیشرفته
جستجوی عینی کلمه
جستجو در محتوا
جستجو در عنوان
دنبال محصول یا مطلبی میگردید؟ در این کادر جستجو کنید

آنتی بادی فلوسایتومتری APC anti-human CD3 Antibody

APC anti-human CD3

Company: BioLegend

Catalog : 300311, 300312

Size: 25 tests  / 100 tests

 Clone: HIT3a

 Isotype : Mouse IgG2a, κ

 Reactivity: Human

Description:

CD3ε is a 20 kD chain of the CD3/T-cell receptor (TCR) complex which is composed of two CD3ε, one CD3γ, one CD3δ, one CD3ζ (CD247), and a T-cell receptor T-cell heterodimer. It is found on all mature T lymphocytes, NK-T cells, and some thymocytes. CD3, also known as T3, is a member of the immunoglobulin superfamily that plays a role in antigen recognition, signal transduction, and T cell activation.

شماره کاتالوگ: 300311, 300312

تعداد تست: 25/100 تست

کلون: HIT3a

ایزوتوپ: Mouse IgG2a, κ

واکنش پذیری: انسان

CD3ε یک زنجیره 20  کیلودالتونی از رسپتور CD3/T-cell receptor (TCR) می باشد که از دوCD3ε، یک CD3γ، یک CD3δ، یک CD3ζ (CD247) و یک رسپتور T-cell هترودایمر تشکیل شده است. این آنتی بادی در همه لنفوسیت های T بالغ، سلول های NK-T و برخی تیموسیت ها یافت می شود. این آنتی بادی همچنین بعنوان T3 شناخته می شود که از خانواده ایمنوگلوبین ها میباشد که نقش زیادی در تشخیص آنتی ژن، انتقال سیگنال و فعال سازی T cell ها دارد.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “آنتی بادی فلوسایتومتری APC anti-human CD3 Antibody”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا