برای تماس کلیک کنید

به وب سایت سما تشخیص آریا خوش آمدید.

جستجوی پیشرفته
جستجوی عینی کلمه
جستجو در محتوا
جستجو در عنوان
دنبال محصول یا مطلبی میگردید؟ در این کادر جستجو کنید

آنتی بادی فلوسایتومتری APC anti-mouse CD8a Antibody

APC anti-mouse CD8a Antibody

Company:BioLegend

Catalog Number: 100711

Size : 25 µg

Clone : 53-6.7

Isotype : Rat IgG2a, κ

Reactivity : Mouse

Description :

CD8, also known as Lyt-2, Ly-2, or T8, consists of disulfide-linked α and β chains that form the α(CD8a)/β(CD8b) heterodimer and α/α homodimer. CD8a is a 34 kD protein that belongs to the immunoglobulin family. The CD8 α/β heterodimer is expressed on the surface of most thymocytes and a subset of mature TCR α/β T cells. CD8 expression on mature T cells is non-overlapping with CD4. The CD8 α/α homodimer is expressed on a subset of γ/δ TCR-bearing T cells, NK cells, intestinal intraepithelial lymphocytes, and lymphoid dendritic cells. CD8 is an antigen co-receptor on T cells that interacts with MHC class I on antigenpresenting cells or epithelial cells. CD8 promotes T cell activation through its association with the TCR complex and protein tyrosine kinase lck.

شماره کاتالوگ: 100711

تعداد تست: 25 µg

کلون:53-6.7

ایزوتوپ: Rat IgG2a, κ

واکنش پذیری: موش

 

CD8 بعنوان Lyt-2، Ly-2 یا T8 شناخته می شود، که متشکیل از دی سولفید متصل به زنجیره آلفا و بتا که هترودایمرهای α(CD8a)/β(CD8b) و همودایمرهای α/α تشکیل می دهد. CD8a یک پروتئین 34 کیلو دالتونی می باشد که به خانواده ی ایمنوگلوبین ها تعلق دارد. این هترودایمر CD8 α/β در سطح بیشتر تیموسیت ها و و زیرمجموعه بالغ سلول های TCR α/β T بیان می شود. CD8 بیان شده در سلول های T بالغ در همپوشانی با CD4 نمیباشد. CD8 همودایمر α/α در یک  زیرمجموعه از γ/δ TCR-bearing T cells، سلول های NK، لنفوسیت های داخل اپتیال روده، و سلول های dendritic لنفوئیدی بیان می شود. CD8 یک گیرنده مشترک در سلول های T است که با MHC کلاس یک ، در سلول های اپتلیال در واکنش است. CD8 باعث افزایش فعالیت سلول های T می شود از طریق همکاری با کمپلس TCR و پروتئین های تیروزین کیناز.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “آنتی بادی فلوسایتومتری APC anti-mouse CD8a Antibody”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top