برای تماس کلیک کنید

به وب سایت سما تشخیص آریا خوش آمدید.

جستجوی پیشرفته
جستجوی عینی کلمه
جستجو در محتوا
جستجو در عنوان
دنبال محصول یا مطلبی میگردید؟ در این کادر جستجو کنید

آنتی بادی فلوسایتومتری FITC anti-human CD16 Antibody

FITC anti-human CD16 Antibody

Company:BioLegend

Clone: B73.1

Isotype: Mouse IgG1, κ

Reactivity: Human

Cat Number: 360716

Antibody Type: Monoclonal

Description:

CD16 is known as low affinity IgG receptor III (FcγRIII). It is expressed as two distinct forms (CD16a and CD16b). CD16a (FcγRIIIA) is a 50-65 kD polypeptide-anchored transmembrane protein. It is expressed on the surface of NK cells, activated monocytes, macrophages, a subset of T cells and placental trophoblasts in humans. CD16b (FcγRIIIB) is a 48 kD glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored protein. Its extracellular domain is over 95% homologous to that of CD16a, and it is expressed specifically on neutrophils. CD16 binds aggregated IgG or IgG-antigen complex which functions in NK cell activation, phagocytosis, and antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC).

کلون: B73.1

ایزوتوپ: Mouse IgG1, κ

واکنش پذیری: انسان

شماره کاتالوگ: 360716

نوع آنتی بادی: مونوکلونال

 

CD16 بعنوان رسپتورهای با تمایل کم IgG (FcγRIII) شناخته می شود. به دو شکل متفاوت بیان میشود (CD16a و CD16b). CD16a (FcγRIIIA) یک پروتین ترانس ممبران پلی پتید با وزن 50-65 کیلو دالتون می باشد. این آنتی بادی در سطح سلول های NK، منوسیت های فعال شده، ماکروفاژها، زیرمجموعه سلول هایT  وتروفوبلاست ها در انسان بیان میشود.

CD16b (FcγRIIIB) یک پروتین 48 کیلودالتونی glycosylphosphatidylinositol می باشد. دامنه خارجی سلولی CD16b در حدود 95% با CD16a مشابه می باشد و به صورت ویژه در نوتروفیل ها بیان می شود. CD16 به IgG یا IgG- ANTIGEN متصل می شود که در NK های فعال، فاگوسیت ها و ADCC عمل می کند.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “آنتی بادی فلوسایتومتری FITC anti-human CD16 Antibody”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top