برای تماس کلیک کنید

به وب سایت سما تشخیص آریا خوش آمدید.

جستجوی پیشرفته
جستجوی عینی کلمه
جستجو در محتوا
جستجو در عنوان
دنبال محصول یا مطلبی میگردید؟ در این کادر جستجو کنید

آنتی بادی فلوسایتومتری FITC anti-human CD2 Antibody

FITC anti-human CD2 Antibody

Company:BioLegend

Catalog : 300206

Size : 100 tests

Clone :  RPA-2.10

Isotype  : Mouse IgG1, κ

Reactivity  : Human, African Green, Baboon, Capuchin Monkey, Chimpanzee, Cynomolgus, Pigtailed Macaque, Rhesus, Swine (Pig, Porcine)

Description

 CD2 is a 50 kD type I transmembrane glycoprotein also known as LFA-2, T11, and sheep red blood cell receptor (SRBC-R). This immunoglobulin superfamily member is expressed on thymocytes, T lymphocytes, NK cells, and thymic B cell subsets. The major ligand for CD2 is CD58 (also known as LFA-3). CD2 has also been reported to bind CD48, CD59, and CD15. CD2 plays a critical role in alternative T cell activation, T cell signaling, and cell-cell adhesion.

 

شماره کاتالوگ: 300206

تعداد تست: 100

ایزوتوپ: Mouse IgG1, κ

واکنش پذیری: Human, African Green, Baboon, Capuchin Monkey, Chimpanzee, Cynomolgus, Pigtailed Macaque, Rhesus, Swine (Pig, Porcine)

 

CD2 یک گلیکوپروتئین از نوع غشایی 50 کیلو دالتونی می باشد که به عنوان LFA-2، T11 و رسپتورهای سلول های قرمز خونی نیز(SRBC-R) شناخته میشود. این عضو خانواده بزرگ ایمنوگلوبین ها در تیموسایت ها، لنفوسیت های T، سلول های NK و زیرمجموعه سلول های B بیان می شود. لیگاند بزرگ برای CD2، CD58 می باشد.CD2  همیچنین به CD48، CD59 و CD15 متصل می شود. CD2 دارای نقش اساسی در تغییر  T CELLهای فعال، سیگنال های T CELL و اتصال سلول به سلول نقش دارد.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “آنتی بادی فلوسایتومتری FITC anti-human CD2 Antibody”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top