برای تماس کلیک کنید

به وب سایت سما تشخیص آریا خوش آمدید.

جستجوی پیشرفته
جستجوی عینی کلمه
جستجو در محتوا
جستجو در عنوان
دنبال محصول یا مطلبی میگردید؟ در این کادر جستجو کنید

آنتی بادی فلوسایتومتری FITC anti-mouse/human CD11b Antibody

FITC anti-mouse/human CD11b Antibody

Company:BioLegend

Catalog Number : 101205

Size : 50 µg

Clone : M1/70

Isotype : Rat IgG2b, κ

Reactivity : Mouse, Human, Cross-Reactivity: Chimpanzee, Baboon, Cynomolgus, Rhesus, Rabbit (Lapine)

Description :

CD11b is a 170 kD glycoprotein also known as αM integrin, Mac-1 α subunit, Mol, CR3, and Ly-40. CD11b is a member of the integrin family, primarily expressed on granulocytes, monocytes/macrophages, dendritic cells, NK cells, and subsets of T and B cells. CD11b non-covalently associates with CD18 (β2 integrin) to form Mac-1. Mac-1 plays an important role in cell-cell interaction by binding its ligands ICAM-1 (CD54), ICAM-2 (CD102), ICAM-4 (CD242), iC3b, and fibrinogen.

شماره کاتالوگ: 101205

سایز: 50 µg

کلون:M1/70

ایزوتوپ: Rat IgG2b, κ

واکنش پذیری: Mouse, Human, Cross-Reactivity: Chimpanzee, Baboon, Cynomolgus, Rhesus, Rabbit (Lapine)

 

این آنتی بادی یک گلیکوپروتئین 170 کیلودالتونی  است که بعنوان αM ، زیرمجموعه Mac-1 α، Mol، CR3 و Ly-40 شناخته می شود. این آنتی بادی از اعضای خانواده integrin است، به طور معمول در گرانولوسایت ها، مونوسیتها/ ماکروفاژها، سلول های دندریک، سلول های NK و زیر مجموعه سلول های B,T بیان می شود. CD11b با پیوند غیرکوالان با CD18(بتا) متصل می شود تا باعث تشکیل Mac-1. Mac-1 می شود که نقش مهمی در واکنش سلول به سلول دارد که به وسیله اتصال به لیگاند ICAM-1 (CD54), ICAM-2 (CD102), ICAM-4 (CD242), iC3b و فیبروژن انجام می پذیرد

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “آنتی بادی فلوسایتومتری FITC anti-mouse/human CD11b Antibody”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا