آنتی بادی فلوسایتومتری FITC anti-mouse/human CD11b Antibody

FITC anti-mouse/human CD11b Antibody

Company:BioLegend

Catalog Number : 101205

Size : 50 µg

Clone : M1/70

Isotype : Rat IgG2b, κ

Reactivity : Mouse, Human, Cross-Reactivity: Chimpanzee, Baboon, Cynomolgus, Rhesus, Rabbit (Lapine)

Description :

CD11b is a 170 kD glycoprotein also known as αM integrin, Mac-1 α subunit, Mol, CR3, and Ly-40. CD11b is a member of the integrin family, primarily expressed on granulocytes, monocytes/macrophages, dendritic cells, NK cells, and subsets of T and B cells. CD11b non-covalently associates with CD18 (β2 integrin) to form Mac-1. Mac-1 plays an important role in cell-cell interaction by binding its ligands ICAM-1 (CD54), ICAM-2 (CD102), ICAM-4 (CD242), iC3b, and fibrinogen.

توضیحات و استفاده

شماره کاتالوگ: 101205

سایز: 50 µg

کلون:M1/70

ایزوتوپ: Rat IgG2b, κ

واکنش پذیری: Mouse, Human, Cross-Reactivity: Chimpanzee, Baboon, Cynomolgus, Rhesus, Rabbit (Lapine)

 

این آنتی بادی یک گلیکوپروتئین 170 کیلودالتونی  است که بعنوان αM ، زیرمجموعه Mac-1 α، Mol، CR3 و Ly-40 شناخته می شود. این آنتی بادی از اعضای خانواده integrin است، به طور معمول در گرانولوسایت ها، مونوسیتها/ ماکروفاژها، سلول های دندریک، سلول های NK و زیر مجموعه سلول های B,T بیان می شود. CD11b با پیوند غیرکوالان با CD18(بتا) متصل می شود تا باعث تشکیل Mac-1. Mac-1 می شود که نقش مهمی در واکنش سلول به سلول دارد که به وسیله اتصال به لیگاند ICAM-1 (CD54), ICAM-2 (CD102), ICAM-4 (CD242), iC3b و فیبروژن انجام می پذیرد

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آنتی بادی فلوسایتومتری FITC anti-mouse/human CD11b Antibody”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

عنوان

Go to Top