برای تماس کلیک کنید

به وب سایت سما تشخیص آریا خوش آمدید.

جستجوی پیشرفته
جستجوی عینی کلمه
جستجو در محتوا
جستجو در عنوان
دنبال محصول یا مطلبی میگردید؟ در این کادر جستجو کنید

آنتی بادی فلوسایتومتری PE anti-mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) Antibody

PE anti-mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) Antibody

Company:BioLegend

Catalog Number : 108407

Size : 50 µg

Clone : RB6-8C5

Isotype : Rat IgG2b, κ

Reactivity : Mouse

Description :

Gr-1 is a 21-25 kD protein also known as Ly-6G/Ly-6C. This myeloid differentiation antigen is a glycosylphosphatidylinositol (GPI)-linked protein expressed on granulocytes and macrophages. In bone marrow, the expression levels of Gr-1 directly correlate with granulocyte differentiation and maturation; Gr-1 is also transiently expressed on bone marrow cells in the monocyte lineage. Immature Myeloid Gr-1+ cells play a role in the development of antitumor immunity.

آنتی بادی فلوسایتومتری PE anti-mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) Antibody

شماره کاتالوگ: 108407

سایز: µg  50

کلون: RB6-8C5

ایزوتوپ: Rat IgG2b, κ

واکنش پذیری: موش

Gr-1 یک پروتئین 21-25 kD میباشد که بعنوان Ly-6G/Ly-6C شناخته می شود. این آنتی ژن میلوئیدی یک glycosylphosphatidylinositol (GPI) متصل به پروتئین بیان شده در گرانولوسایت ها و ماکروفاژها می باشد. در مغز استخوان، میزان بیان Gr-1 به صورت مستقیم در ارتباط با تمایز گرانولوسیت ها می باشد. Gr-1 همچنین در مغز استخوان سلول ها در مونوسیت ها بیان میگردد. Gr-1+ نابالغ در سلول ها باعث پیشرفت ایمنی میگردد.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “آنتی بادی فلوسایتومتری PE anti-mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) Antibody”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top