برای تماس کلیک کنید

به وب سایت سما تشخیص آریا خوش آمدید.

جستجوی پیشرفته
جستجوی عینی کلمه
جستجو در محتوا
جستجو در عنوان
دنبال محصول یا مطلبی میگردید؟ در این کادر جستجو کنید

آنتی بادی فلوسایتومتری PE anti-mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) Antibody

آنتی بادی فلوسایتومتری PE anti-mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) Antibody

شماره کاتالوگ: 108407

سایز: µg  50

کلون: RB6-8C5

ایزوتوپ: Rat IgG2b, κ

واکنش پذیری: موش

Gr-1 یک پروتئین 21-25 kD میباشد که بعنوان Ly-6G/Ly-6C شناخته می شود. این آنتی ژن میلوئیدی یک glycosylphosphatidylinositol (GPI) متصل به پروتئین بیان شده در گرانولوسایت ها و ماکروفاژها می باشد. در مغز استخوان، میزان بیان Gr-1 به صورت مستقیم در ارتباط با تمایز گرانولوسیت ها می باشد. Gr-1 همچنین در مغز استخوان سلول ها در مونوسیت ها بیان میگردد. Gr-1+ نابالغ در سلول ها باعث پیشرفت ایمنی میگردد.

پیمایش به بالا