برای تماس کلیک کنید

به وب سایت سما تشخیص آریا خوش آمدید.

جستجوی پیشرفته
جستجوی عینی کلمه
جستجو در محتوا
جستجو در عنوان
دنبال محصول یا مطلبی میگردید؟ در این کادر جستجو کنید

آنتی بادی فلوسایتومتری PE anti-TCF1 (TCF7) Antibody

PE anti-TCF1 (TCF7) Antibody

Company:BioLegend

Catalog Number : 655208

Size : 100 tests

Clone : 7F11A10

Isotype : Mouse IgG1, κ

Reactivity : Human

Description :

TCF1 is the first identified member of the T-cell-specific transcription factor family. It plays an important role in T cell development and differentiation. TCF1 is inactivated by association with the transcriptional repressor TLE proteins. During Wnt signaling, the transcriptional coactivator CTNNB1 accumulates and, in turn, replaces the transcriptional repressor associated with TCF1. Interaction with CTNNB1 results in transactivation of TCF1 target genes. Deletion of TCF1 causes massive apoptosis of double positive thymocyte, suggesting that TCF1 is required for thymocyte survival during T cell development. In addition to its function in thymus, TCF1 promotes T cell differentiation to Th2 cells in the periphery through transcriptional activation of GATA3.

آنتی بادی فلوسایتومتری PE anti-TCF1 (TCF7) Antibody
شماره کاتالوگ: 655208

سایز: 100  تست

کلون:  7F11A10

ایزوتوپ:  موش

واکنش پذیری: انسان

TCF1 اولین عضو شناخته شده از خانواده فاکتور رونویسی سلول T می باشد.

TCF1 نقش مهمی در گسترش و تمایز سلول های T بازی می کند. TCF1 به وسیله اتصال با رسپتورهای پروتئینی TLE غیرفعال میگردد. واکنش پذیری با CTNNB1 باعث غیرفعال سازی ژن های TCF1 می شود. حذف TCF1 منجر به ایجاد آپپتوز از دو بار مثب تیموسیت می شود که پیشنهاد میگردد TCF1 برای نجات تیموسیت ها در حین گسترش سلول های T مورد استفاده باشد. بعلاوه در حین فعالیت در تیموس، TCF1 باعث افزایش تمایز سلول های Th2 می گردد.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “آنتی بادی فلوسایتومتری PE anti-TCF1 (TCF7) Antibody”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا