برای تماس کلیک کنید

به وب سایت سما تشخیص آریا خوش آمدید.

جستجوی پیشرفته
جستجوی عینی کلمه
جستجو در محتوا
جستجو در عنوان
دنبال محصول یا مطلبی میگردید؟ در این کادر جستجو کنید

آنتی بادی فلوسایتومتری PerCP/Cyanine5.5 anti-mouse CD279 (PD-1) Antibody

PerCP/Cyanine5.5 anti-mouse CD279 (PD-1) Antibody

Company:BioLegend

Catalog Number : 135207

Size : 25 µg

Clone : 29F.1A12

Isotype : Rat IgG2a, κ

Reactivity : Mouse

Description :

CD279, also known as programmed death-1 (PD-1), is a 50-55 kD glycoprotein belonging to the CD28 family of the Ig superfamily. PD-1 is expressed on activated splenic T and B cells and thymocytes. It is induced on activated myeloid cells as well. PD-1 is involved in lymphocyte clonal selection and peripheral tolerance through binding its ligands, B7-H1 (PD-L1) and B7-DC (PD-L2). It has been reported that PD-1 and PD-L1 interactions are critical to positive selection and play a role in shaping the T cell repertoire. PD-L1 negative costimulation is essential for prolonged survival of intratesticular islet allografts.

آنتی بادی فلوسایتومتری PerCP/Cyanine5.5 anti-mouse CD279 (PD-1) Antibody

شماره کاتالوگ: 135207

سایز: µg  25

کلون: 29F.1A12

ایزوتوپ: Rat IgG2a, κ

واکنش پذیری: انسان

 

CD279، بعنوان as programmed death-1 (PD-1) شناخته می شود.این آنتی بادی متعلق به گلیکوپروتئین میباشد که 50-55 کیلودالتون وزن دارد. PD-1 در T , B cell های فعال و تیوموسیت ها بیان می شود. این آنتی بادی همچنین در سلول های میلوئیدی القا میگردد. PD-1 از طریق اتصال لیگاندی به B7-H1 (PD-L1) and B7-DC (PD-L2) در انتخاب کلونی های لفنوسیت ها نقش دارد. گزارش شده است که واکنش   PD-1 و PD-L1 نقش مهم و تاثیرگذاری در انتخاب و شکل گیری سلول های T دارد.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “آنتی بادی فلوسایتومتری PerCP/Cyanine5.5 anti-mouse CD279 (PD-1) Antibody”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا