برای تماس کلیک کنید

به وب سایت سما تشخیص آریا خوش آمدید.

جستجوی پیشرفته
جستجوی عینی کلمه
جستجو در محتوا
جستجو در عنوان
دنبال محصول یا مطلبی میگردید؟ در این کادر جستجو کنید

محلول های فلوسایتومتری – True-Stain Monocyte Blocker™

True-Stain Monocyte Blocker™

شماره کاتالوگ: 426102

سایز: 100  تستی

True-Stain Monocyte Blocker™ به منظور جلوگیری از اتصال غیراختصاصی PE/Dazzle™ 594، PE/Cy5، PE/Cy7، APC/Cy7 و APC/Fire™ 750 که به صورت گسترده در مونوسیت ها و ماکروفاژهای دیده میشود، ساخته شده است. این بلاک کننده هنگامی بیشترین تاثیر را دارد که در رنگ امیزی قبل از فیکس کردن مورد استفاده قرار گیرد.

پیمایش به بالا