برای تماس کلیک کنید

به وب سایت سما تشخیص آریا خوش آمدید.

جستجوی پیشرفته
جستجوی عینی کلمه
جستجو در محتوا
جستجو در عنوان
دنبال محصول یا مطلبی میگردید؟ در این کادر جستجو کنید

آنتی بادی مونوکلونال فلوسایتومتری CD15-FITC ، کلون MCS-1

Name: Flow Cytometry Antibody CD15-FITC, Clone MCS-1

  • Antibody CD15-FITC is a monoclonal antibody (mAb) labelled with fluorescein isothiocyanate (FITC) designed for use as a direct immunofluorescence reagent in the identification and enumeration of cells which express the CD15 antigen by flow cytometry (FC). The CD15 mAb is applied for the initial evaluation of acute myeloid leukemia (AML) and myelodysplastic syndromes (MDS) together with a panel of other antibodies. Interpretation of results must be made within the context of the patient’s clinical history and other diagnostic tests by a certified professional. This reagent must be used by flow cytometry qualified personal.

SUMMARY AND EXPLANATION

Leukocytes are named according to structure as being either granulocytes or agranulocytes, and according to the function as either phagocytes or immunocyte. The granulocytes, which include neutrophils, basophils and eosinophils, are all phagocytes. Of the agranulocytes, the monocytes and macrophages are phagocytes whereas the lymphocytes are immunocytes. The granulocytes have granules in their cytoplasm, which contain enzymes which are capable of killing microorganisms and destroying debris ingested by the process of phagocytosis. The CYT-15F4 mAb was included in the Fifth International Workshop and Conference on Leukocyte cell differentiation antigens and studied by a number of laboratories confirmed its reactivity with the CD15 antigen. The CYT-15F4 mAb recognizes the human myelo-monocytic antigen, lacto-N-fucopentose III. The CD15 antigen is expressed mainly on mature granulocytes and monocytes but also on immature bone marrow cells and on leukemic cells of the myelo-monocytic lineage. Additionally, CD15 is expressed in rare cases of acute lymphoblastic leukemias (ALL), and on adenocarcinoma cells and immature epithelial cells. Anti-CD15 is considered essential for the initial evaluation of acute myeloid leukemias together with a panel of other antibodies CD15 mAbs with IgM isotype can lead to decrease the relative number of neutrophils, increasing the percentage of other blood cells subpopulations and reducing the prognostic value of this parameter. mAb with IgM isotype has the ability of polymerizing in pentamers, inducing cell aggregation and affecting the number of events detected by flow cytometry. The CYT-15F4 mAb, with IgG3 isotype, provides an innovative tool for the CD15+ cells identification, avoiding aggregation and providing accuracy in the determination of cell subpopulations relative number.

REAGENT COMPOSITION

Purified monoclonal CD15 Antibody conjugated with fluorescein isothiocyanate (FITC), is supplied in phosphate-buffered saline (PBS) containing 1% (m/v) BSA and 0.09% (m/v) sodium azide.

  • Clone: MCS-1
  • Isotype: IgG3
  • Purification: Affinity chromatography
  • Amount per 1 ml vial: 100 tests (10 ml mAb to 106 cells)
  • Reagents are not considered sterile.

  • یک آنتی بادی مونوکلونال (mAb) می باشد که به وسیله fluorescein isothiocyanate (FITC) نشان دار گشته است. بعنوان یک معرف ایمنوفلوروسانس مستقیم در شناسایی و شمارش سلول های که بیان کننده آنتی ژن CD15، به وسیله فلوسایتومتری استفاده می گردد. برای ارزیابی اولیه myeloid leukemia (AML) و سندروم های (myelodysplastic (MDS همراه با یک پنل از آنتی بادی های دیگر استفاده می شود.

تفسیر نتایج باید در چهارچوب تاریخچه بالینی بیمار و سایر آزمایشات تشخیصی توسط یک متخصص معتبر انجام پذیرد.

شماره کاتالوگ: CYT-15F4

 کلون:MCS-1

ایزوتوپ: IgG3

وضعیت: CE-IVD

هدف: CD15

فرم فیزیکی: مایع

لیزر مورد نیاز برای برانگیختگی: Blue laser

اندازه (تست):100 Test

فلوروکروم: FITC

EuroFlow™ Panel: AML/MDS, BCP-ALL

شرایط نگهداری: در دمای 2-8  درجه سانتی گراد و مکان خشک نگهداری شود و همچنین معرف نباید فریز گردد و یا در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرد.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “آنتی بادی مونوکلونال فلوسایتومتری CD15-FITC ، کلون MCS-1”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا