برای تماس کلیک کنید

به وب سایت سما تشخیص آریا خوش آمدید.

جستجوی پیشرفته
جستجوی عینی کلمه
جستجو در محتوا
جستجو در عنوان
دنبال محصول یا مطلبی میگردید؟ در این کادر جستجو کنید

آنتی بادی مونوکلونال فلوسایتومتری CD45-APC-C750™ (RUO)، کلون HI30

Name: Flow Cytometry Antibody CD45-APC-C750™ (RUO), Clone HI30

  • Antibody Reagent CD45 is a monoclonal antibody (mAb) labelled with different fluorochromes (see table) and designed for use as a direct immunofluorescence reagent in the identification and enumeration of cells which express the CD45 antigen by Flow Cytometry (FC). This reagent must be used by flow cytometry qualified personnel.

        SUMMARY AND EXPLANATION

Leukocytes are named according to structure as being either granulocytes or agranulocytes, and according to the function as either phagocytes or immunocyte. The granulocytes, which include neutrophils, basophils and eosinophils, are all phagocytes. Of the agranulocytes, the monocytes and macrophages are phagocytes whereas the lymphocytes are immunocytes. The granulocytes have granules in their cytoplasm, which contain enzymes which are capable of killing microorganisms and destroying debris ingested by the process of phagocytosis. The anti-CD45 mAb reacts with the leukocyte common antigen (LCA) complex, which is present on lymphocytes, monocytes, granulocytes, eosinophils, basophils and their progenitors. This reagent can be used in the characterization studies for immunophenotyping of leukocytes, which are widely applied in the characterization and follow-up of immunodeficiencies, autoimmune diseases, leukemias, etc.

REAGENT COMPOSITION

Purified monoclonal CD45 antibody conjugated with different fluorochromes (see table above) and supplied in phosphate-buffered saline (PBS) containing 1% (m/v) BSA and 0.09% (m/v) sodium azide. Clone: HI30

  • Isotype: Mouse / IgG1
  • Purification: Affinity chromatography
  • Amount per vial: 200/50 tests (5 or 3 mL mAb to 106 cells (see table above))
  • Reagents are not considered sterile.
  • یک آنتی بادی مونوکلونال (mAb) می باشد که به fluorochromes ها متفاوت متصل گشته است (طبق جدول بالا). این آنتی بادی بعنوان یک معرف ایمنوفلوروسانس  مستقیم در شناسایی و شمارش سلول های که بیان کننده آنتی ژن CD45، به وسیله فلوسایتومتری استفاده می گردد.

             شماره کاتالوگ: CYT-45AC750-R

            کلون:  HI30

           ایزوتوپ: IgG1

وضعیت: RUO

هدف: CD45

  فرم فیزیکی: مایع

  لیزر مورد نیاز برای برانگیختگی: Red laser

 اندازه (تست):50 Test

 فلوروکروم: APC-C750TM

شرایط نگهداری: در دمای 2-8  درجه سانتی گراد و مکان خشک نگهداری شود و همچنین معرف نباید فریز گردد و یا در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرد.

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “آنتی بادی مونوکلونال فلوسایتومتری CD45-APC-C750™ (RUO)، کلون HI30”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top