برای تماس کلیک کنید

به وب سایت سما تشخیص آریا خوش آمدید.

جستجوی پیشرفته
جستجوی عینی کلمه
جستجو در محتوا
جستجو در عنوان
دنبال محصول یا مطلبی میگردید؟ در این کادر جستجو کنید

آنتی بادی مونوکلونال فلوسایتومتری CD45-APC ، کلون HI30

Name: Flow Cytometry Antibody CD45-APC, Clone HI30

  • Antibody CD45-APC is a monoclonal antibody (mAb) labelled with allophycocyanine (APC) designed for use as a direct immunofluorescence reagent in the identification and enumeration of cells which express the CD45 antigen by flow cytometry (FC).

SUMMARY AND EXPLANATION

FC is a powerful tool for the analytical and quantitative characterization of cells which provides rapid, quantitative and multiparametric analysis of heterogeneous cell populations on a cell-by-cell basis. FC is performed on cells in liquid suspension that have been incubated with fluorescently-labeled antibodies directed against specific cellular proteins. The relative fluorescence intensity of the positive cells indicates the amount of antibody bound to specific binding sites on the cells, and therefore provides a relative measure of antigen expression. Leukocytes are named according to structure as being either granulocytes or agranulocytes, and according to the function as either phagocytes or immunocyte. The granulocytes, which include neutrophils, basophils and eosinophils, are all phagocytes. Of the agranulocytes, the monocytes and macrophages are phagocytes whereas the lymphocytes are immunocytes. The granulocytes have granules in their cytoplasm, which contain enzymes which are capable of killing microorganisms and destroying debris ingested by the process of phagocytosis. The CYT-45AP5 mAb reacts with the leucocyte common antigen (LCA) complex, which is present on lymphocytes, monocytes, granulocytes, eosinophils, basophils and their progenitors. This reagent can be used in the characterization studies for immunophenotyping of leucocytes, which are widely applied in the characterization and follow-up of immunodeficiencies, autoimmune diseases, leukemias, etc.

REAGENT COMPOSITION:

Purified monoclonal CD45 antibody conjugated with allophycocyanine (APC), supplied in phosphate buffered saline with 0,1% sodium azide.

  • Clone: HI30.
  • Isotype: IgG1
  • Amount per 1 ml vial: 200 tests (5 µl mAb per determination)
  • Reagents are not considered sterile.
  • یک آنتی بادی مونوکلونال (mAb) می باشد که به Allophycocyanine) APC) نشاندار شده است (طبق جدول بالا). این آنتی بادی بعنوان یک معرف ایمنوفلوروسانس مستقیم در شناسایی و شمارش سلول های که بیان کننده آنتی ژن CD45، به وسیله فلوسایتومتری استفاده می گردد.

شماره کاتالوگ: CYT-45AP5

کلون: HI30

ایزوتوپ:IgG1

وضعیت: RUO

هدف: CD45

فرم فیزیکی: مایع

لیزر مورد نیاز برای برانگیختگی: Red laser

اندازه (تست): 200Test

 فلوروکروم: APC

شرایط نگهداری: در دمای 2-8  درجه سانتی گراد و مکان خشک نگهداری شود و همچنین معرف نباید فریز گردد و یا در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرد.

 

 

Scroll to Top