ابن نوشته با استفاده از اطلاعات موجود دربروشور کیت HER2/CEN17 Dual CISH detection kit کمپانی MasterDiagnostica تهیه شده است و برای دریافت بروشور کامل کیت می توانید به قسمت محصولات و کیت های CISH مراجعه کنید .

معرفی گیرنده  HER2:

گیرنده­ی HER2 به نام EGFR2 neu، EGRBB3 یا CD340 شناخته می­شود؛ یک پروتو انکوژن است که روی باند 21 کروموزوم 17، گلیکوپروتئین ترانس ­ممبران (P185) را با فعالیت تیروزین کیناز کدگذاری می­کند.

با تقابل و شباهت به دیگر اعضای خانواده­ ی EGFR، HER2 به تمایز سلول در طول رشد جنین کمک میکند. این فعل و انفعال بین مزانشیم-اپی­تلیوم-نورواکتودرم هم­چنین جابجایی، تمایز و اثر متقابل بسیاری از سلول ها را تحت تاثیر قرار میدهد. بیان بیش از اندازه­ ی HER2 در بیش از 20% آدنوکارسینوماها در مکانهای مختلف مانند ریه، رحم، دستگاه گوارش، دستگاه ادرار و سینه و پوست ظاهر میشود. همچنین تاثیرات مشابه در دیگر بدخیمی ­ها مانند کارسینومای تخمدان، معده و غددبزاقی مشاهده شده­ اند.

در بیشتر کیت ها و تست های موجود در بازار، نوکلئوتیدهای نشانه­ گذاری شده با دیگوکسی ژنین مستقیم به توالی هدف ژن HER2 و پلی­نوکلئوتیدهای نشانه­ گذاری شده با DNP برای کروموزوم 17 را مورد هدف قرار می دهند. این واکنش میتواند با استفاده از آنتی ­بادی ­های اولیه و ثانویه حامل آنزیم پلیمر کونژوگه دیده شوند. به این ترتیب واکنش­های آنزیمی با لایه­های مطابق منجر به آرایش دائمی قوی سیگنال های سبز و قرمز میشود که میتواند با میکروسکوپ نوری و با استفاده از لنز 60 یا 40 دیده شود.

کاربردهای تشخیصی:

مطالعات با استفاده از آرایش DNA ، حضور گیرنده­ های هورمون و بیان بیش ازاندازه­ ی ژن HER2، کارسینومای سینه که به 5 زیرگروه تقسیم میشود را میسنجد: Luminal A(ER+, HER2 -), Luminal B(ER+, HER2+), HER2 positive (ER-, HER2+), normal breast type (ER+, PR+, HER2-), basal-like(ER-, HER2-, EGFR+ or keratin 5/6+)  به این دلایل تست HER2 به آزمایشی ضروری برای نشان دادن درمان مناسب سرطان سینه تبدیل شده ­است.

اغلب آزمایشگاه ها در آمریکای شمالی و اروپا از تکنیک ایمونوهیستوشیمی برای تعیین وضعیت HER2 استفاده میکنند که در حالت­­های مشکوک باید توسط FISH تایید شوند. تکنیک IHC بیان پروتئین HER2 را روی سطح سلول مشخص میکند؛ اما درتکنیک FISH و CISH میزان تقویت ژن HER2 مشخص میشود.
هر دو تکنیک محدودیت هایی دارند و با استفاده از هر دو تکنیک می توان تشخیص بهتر و دقیقتری داشت. ایمونوهیستوشیمی به آسانی در آزمایشگاه ها انجام میشود اما نتایج آن نهایی و قطعی نیستند و روش FISH روشی بسیار حساس و اختصاصی برای تعیین تقویت ژن HER2  است.

اما این روش علاوه ­بر­این که گران تر از ایمونوهیستوشیمی است؛ نیاز به ابزار مخصوص و افراد متخصص دارد که چندان در آزمایشگاه ها در دسترس نیست و هزینه های بالایی را می طلبد. علاوه بر این تعیین مورفولوژی تومور در FISH بهینه نیست و افتراق کارسینوماهای مختلف دشوار است. همچنین تکنیک FISH از این نظر که سیگنال های فلوئورسنت به سرعت در دمای اتاق محو می­شوند نیز محدودیت دارد که نگهداری آن را برای ارجاع در آینده دشوار میکند.

روش CISH یا ( هیبریداسیون در محل با کنژوگه کروموژن ) روش دیگری برای ارزیابی شاخص تقویت ژن HER2 است که از واکنش کروموژنیک پروکسیداز استفاده میکند که میتواند توسط میکروسکوپ نوری دیده شود. همانند FISH، تکنیک CISH نیز درجه­ تشدید ژن HER2 را معین میکند و برخلاف FISH سیگنال های مثبت می توانند توسط ابزاری روتین و قابل دسترس در هر آزمایشگاهی شناسایی شوند. بنابراین به طور همزمان هیستوپاتولوژی نمونه بررسی و در صورت نیاز تکنیک CISH هم در همان آزمایشگاه بدون نیاز یه ابزار و پرسنل دیگر  می تواند انجام شود و بعد از انجام آزمایش نیز سیگنال ها همچنان بعد از زمانی طولانی در دمای اتاق باقی می­ماند و از بین نمی رود. با توجه به این دلایل CISH پتانسیل بیشتری برای ادغام با روش­های روتین تشخیص آزمایشگاهی در مقایسه با FISH دارد.

به طور کلی بیمارانی با تومورهای با تشخیص 3+ در ایمونوهیستوشیمی یا HER2 مثبت در FISH واجد شرایط درمان با هرسپتین هستند. در حالیکه تشدید ژن HER2 در بیمارانی با تومور 2+ در ایمونو هیستوشیمی باید توسط FISH یا CISH ارزیابی و تایید شود.

همچنین بنابر دستورالعمل جامعه­ ی انکولوژی بالینی آمریکا  (ASCO) و کالج پاتولوژی آمریکا (CAP)، تکنیک  CISH میتواند کارسینومای گرید1 داکتال و هومرمون-مثبت لوبولار، کارسینومای توبولار، mucinous، cribriform، adenoid cydtic، که نتایج اولیه 3+ مثبت ایمونوهیستوشیمی نشان می دهند را تیز مشخص کند.

 

شما میتوانید از طریق لینک زیر کیت های CISH ما را مشاهده نمایید.

https://samatashkhis.com/product-category/cish/