برای تماس کلیک کنید

به وب سایت سما تشخیص آریا خوش آمدید.

جستجوی پیشرفته
جستجوی عینی کلمه
جستجو در محتوا
جستجو در عنوان
دنبال محصول یا مطلبی میگردید؟ در این کادر جستجو کنید

بررسی Her2 در بیماران سرطان سینه

بررسی Her2 در بیماران سرطان سینه

 

سرطان سینه شایع ترین سرطان در زنان و شایعترین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان 20 تا 59 ساله می باشد. این سرطان 29% از تمامی سرطانهای تازه تشخیص داده شده در زنان را شامل می شود و مسئول 14% مرگ و میر مرتبط با سرطان در زنان می باشد. در اين نوع سرطان، پيش آگهی و انتخاب نوع درمان بستگی به عوامل متعددی از جمله درگيری غده های لنفاوي زير بغل، گيرنده استروژن و گيرنده پروژسترون دارد. ژن های متفاوتی در ایجاد وپیشرفت سرطان سینه دخالت دارند.

از جمله فاكتورهاي مطرح در پيش آگهی، جهش در ژن HER2 است. توسعه و رشد تومور در گروهی از بیماران وابسته به تکثیر ژن HER2 می باشد. دربین بیماران جدید 15 تا 20 درصد به این گروه تعلق دارند. افزایش بیان پروتئین HER2 در نتیجه تکثیر یا آمپلیفیکاسیون ژنی منجر به افزایش مولکول های علامت دهنده رشد و در نتیجه رشد تومورها و پیشرفت سریع تر سرطان سینه می گردد. البته این جهش عامل سرطان های دیگر مانند تخمدان، معده و رحم نیز می تواند باشد.

 

تست HER2 در بیماران مبتلا به سرطان سینه برای تعیین پیشرفت بیماری و تشخیص مناسب بودن درمان هرسپتین (Herceptin therapy) انجام می گیرد.

 

این مساله که هرسپتین درمانی باید فقط برای بیماران HER2 مثبت انجام شود یک نکته بسیار مهم است زیرا علاوه بر گران بودن با ضایعات قلبی نیز همراهی دارد. برای تومورهای HER2 منفی استفاده از هرسپتین نه تنها سودمند نمی باشد بلکه زیان بار نیز هست.

 

تست HER2 معمولا روی نمونه بیوپسی انجام می گیرد. در مرحله اول با استفاده از روش ایمونو هیستوشیمی یا IHC مقدار پروتئین HER2 موجود در نمونه اندازه گیری می شود. مواردی که تست IHC منفی است نیاز به اقدام دیگری نمی باشد. ولیکن اگر نتیجه این آزمایش کمتر از 3 مثبت باشد و به طور اخص در مورد موارد با نتیجه 2 مثبت، بایستی با آزمایش مکمل و دقیقتر تکنیکهای هیبریداسیون درون سلولی CISH یا FISH مورد تایید قرار بگیرد.

 

تکنیک FISH یا CISH برای اندازه گیری دقیق تعداد کپی های موجود از این ژن مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج دو تست ایمونوهیستوشیمی و هیبریداسیون (FISH یا CISH) ماهیت تکمیل کنندگی یکدیگر را دارند. البته هریک از این آزمایشات جنبه معینی از بیولوژی سرطان سینه را مورد ارزیابی قرار می دهند FISH موقعیت ژن HER2 در داخل هسته را ارزیابی می کند، درصورتیکه IHC افزایش بیان پروتئین گیرنده در سطح سلول را تعیین می نماید. چون افزایش بیان پروتئین HER2 در نتیجه آمپلیفیکاسیون ژنی است، بنابراین وضعیت ژن و پروتئین HER2 در اغلب موارد با یکدیگر همخوانی دارند.

پیمایش به بالا