برای تماس کلیک کنید

به وب سایت سما تشخیص آریا خوش آمدید.

جستجوی پیشرفته
جستجوی عینی کلمه
جستجو در محتوا
جستجو در عنوان
دنبال محصول یا مطلبی میگردید؟ در این کادر جستجو کنید

آنتی بادی مونوکلونال فلوسایتومتری CD14-APC ، کلون 47-3D6

Name: Flow Cytometry Antibody CD14-APC, Clone 47-3D6

  • Antibody CD14 is a monoclonal antibody (mAb) labelled with different fluorochromes (see table) and designed for flow cytometry (FC) use as a direct immunofluorescence reagent in the identification and enumeration of CD14 antigen expressing cells. This reagent must be used by flow cytometry qualified personal.

SUMMARY AND EXPLANATION

Leukocytes are named according to structure as being either granulocytes or agranulocytes, and according to the function as either phagocytes or immunocyte. The granulocytes, which include neutrophils, basophils and eosinophils, are all phagocytes. Of the agranulocytes, the monocytes and macrophages are phagocytes whereas the lymphocytes are immunocytes. Monocytes ingest dead or damaged cells and help defend against many infectious organisms. Anti-CD14 mAb recognizes CD14 antigen present on monocyte/macrophage cells. The reagent is important for excluding CD14+ monocytes in relation to T lymphocytes subsets analysis. In FC, anti-CD14 is considered essential for the initial evaluation of acute myeloid leukaemias together with a panel of other antibodies.

REAGENT COMPOSITION

The purified monoclonal CD14 antibody conjugated with different fluorochromes (see table above) is supplied in phosphate-buffered saline (PBS) containing 1% (m/v) BSA and 0.09% (m/v) sodium azide.

  • Clone: 47-3D6.
  • Isotype: Mouse / IgG1.
  • Amount per 1 ml vial: 200 tests (5 µl mAb per determination).
  • Reagent is considered non-sterile.
  • یک آنتی بادی مونوکلونال (mAb) می باشد که به وسیله فلوکروم های متفاوت نشان دار گشته است. بعنوان یک معرف ایمنوفلوروسانس مستقیم در شناسایی و شمارش سلول های که بیان کننده آنتی ژن CD14، به وسیله فلوسایتومتری استفاده می گردد.

             شماره کاتالوگ: CYT-14AP3

            کلون:  47-3D6

ایزوتوپ: IgG1

وضعیت: CE-IVD

هدف: CD14

فرم فیزیکی: مایع

لیزر مورد نیاز برای برانگیختگی: Red laser

اندازه (تست):200 Test

فلوروکروم: APC

شرایط نگهداری: در دمای 2-8  درجه سانتی گراد و مکان خشک نگهداری شود و همچنین معرف نباید فریز گردد و یا در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرد.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “آنتی بادی مونوکلونال فلوسایتومتری CD14-APC ، کلون 47-3D6”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top