برای تماس کلیک کنید

به وب سایت سما تشخیص آریا خوش آمدید.

جستجوی پیشرفته
جستجوی عینی کلمه
جستجو در محتوا
جستجو در عنوان
دنبال محصول یا مطلبی میگردید؟ در این کادر جستجو کنید

آنتی بادی مونوکلونال فلوسایتومتری Kappa-PerCP-Cyanine5.5 ، کلون Polyclonal

Name: Flow Cytometry Antibody Kappa-PerCP-Cyanine5.5, Clone Polyclonal

  • Antibody Kappa-PerCP-Cyanine5.5 is a polyclonal antibody (pAb) labelled with tandem Peridin chlorophyll protein-Cyanine 5.5 (PerCP-Cyanine5.5) and designed for use as a direct immunofluorescence reagent in the identification and enumeration of cells that express human Kappa immunoglobulin Light Chains by Flow Cytometry (FC). Antibodies to Kappa Light Chains are useful for the identification of clonal excess in B-cell lymphoproliferative disorders together with a panel of other antibodies. Anti-Kappa Light Chains reacts with human free Kappa chains as well as Kappa chains in intact immunoglobulin molecules. This reagent must be used by FC qualified personal.

SUMMARY AND EXPLANATION

Human lymphocytes may be classified in three main populations according to their biological function and their cell surface antigen expression: T lymphocytes, B lymphocytes and Natural Killer cells (NK). B lymphocytes are the producers of antibodies and mediate humoral immunity particularly effective against toxins, whole bacteria, and free viruses. Most B cells, with the exception of pre-B progenitors, pre-B cells, and mature plasma cells, express immunoglobulin on their surface. Each cell expresses only one light chain type (Kappa or Lambda). In normal peripheral blood and lymph nodes, there is a mixture of Kappa positive and Lambda positive cells, with two-thirds of the cells expressing Kappa and one-third expressing Lambda. The Kappa immunoglobulin Light Chain count is generally expressed as a percentage of B cells present in the sample which can be determined by flow cytometry based on its positive expression of CD19. Since every flow cytometer has different operating characteristics each laboratory must determine its optimal operating procedure and the combination of markers used to identify the target cell population.

REAGENT COMPOSITION

Purified polyclonal antibody anti-human Kappa Light Chains, Goat F(ab’)2, conjugated with tandem Peridin chlorophyll protein-Cyanine 5.5 (PerCP-Cyanine5.5), supplied in phosphate buffered saline with 0,09% (m/v) sodium azide.

  • Amount per vial: 50 tests (3µL pAb to 106 cells).
  • Reagents are not considered sterile.

KappaPerCP-Cyanine5.5 یک آنتی بادی پلی کلونال است (pAb)که با (tandem Peridin chlorophyll protein-Cyanine 5.5 (PerCP-Cyanine5.5 نشانه دار گشته است و بعنوان یک معرف ایمنوفلوروسانس در شمارش و شناسایی سلول های بیان کننده زنجیره سبک ایمنوگلوبین به وسیله فلوسایتومتری استفاده می گردد. آنتی بادی های زنجیره سبک کاپا به منظور شناسایی کلونال های اضافی در B-Cell ها به  همراه یک پنل از آنتی بادی های دیگر در اختلالات lymphoproliferative مفید است. زنجیره سبک Anti-Kappa با زنجیره های آزاد کاپا واکنش می دهد. همچنین زنجیره کاپا در مولکول های immunoglobulin دست نخورده می باشد.

شماره کاتالوگ: CYT-KAPPC

کلون: Polyclonal

ایزوتوپ: Polyclonal

وضعیت: RUO

هدف: Kappa

فرم فیزیکی: مایع

لیزر مورد نیاز برای برانگیختگی: Blue laser

اندازه (تست): 50Test

فلوروکروم: PerCP-Cyanine 5.5

شرایط نگهداری: در دمای 2-8  درجه سانتی گراد و مکان خشک نگهداری شود و همچنین معرف نباید فریز گردد و یا در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرد.

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “آنتی بادی مونوکلونال فلوسایتومتری Kappa-PerCP-Cyanine5.5 ، کلون Polyclonal”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا