برای تماس کلیک کنید

به وب سایت سما تشخیص آریا خوش آمدید.

جستجوی پیشرفته
جستجوی عینی کلمه
جستجو در محتوا
جستجو در عنوان
دنبال محصول یا مطلبی میگردید؟ در این کادر جستجو کنید

Name: Poly (ADP-Ribose) Polymerase 1 Antibody

Description and applications: PARP (EC 2.4.2.30) is a nuclear protein with a molecular mass of 116 kDa and two zinc finger motifs which binds to DNA and specifically detects DNA nicks and breaks produced by different genotoxic agents. PARP catalises the ADP-ribosylation of proteins using NAD+ as a substrate. PARP activation is a consequence of ischemic injury and leads to intracellular depletion of NAD+, which can only be replaced by ATP consumption. Ischemia/Reperfusion (I/R) injury results in substantial DNA damage and cells need to consume large amounts of ATP to sustain reparative poly-ADP-ribosylation. Proteolysis of PARP to its stable 85-kDa fragment is an early marker of programmed cell death (apoptosis), mediated by caspase 3 or CPP32. Cleavage occurs between Adp216 and Gly217, a site in PARP conserved across species. This antibody reacts with human, mouse and rat PARP. PARP-1 determination may be useful for detecting cells undergoing DNA replication or repair. In ischemia/reperfusion situations, it may serve as an early marker of cell death. Studies on chemical carcinogenesis have involved PARP on its pathogenesis. Recently, PARP has been considered a therapeutic target in some types of malignancies such as breast carcinomas with BRCA1/2 mutation.

Composition: anti-human Poly (ADP-Ribose) Polymerase 1 rabbit polyclonal antibody purified from serum and prepared in 10mM PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide

Intended use: Immunohistochemistry (IHC) on paraffin embedded tissues. Not tested on frozen tissues or Western-Blotting

Immunogen: Synthetic peptide derived from the Nterminal region of human protein PARP.

حجم موجود : 3 / 6 / 12 میلی‌لیتمورد استفاده : ایمونوهیستوشیمی روی بافت پارافین. بر روی بافتهای فروزن یا وسترن بلات تست نشده است.

کلون: کلونال

ایزوتایپ: IgG

کنترل مثبت IHC: لوزه

قابلیت دیده شدن: هسته ای

روش پیشنهادی IHC:

  • برش تهیه شده با ضخامت μm4 باید روی لام شارژ شده در طول شب و در دمای 60 درجه سانتی گراد خشک شود.
  • دپارافینه کردن، رهیدراته کردن و استفاده از حرارت جهت بازیابی اپی توپ : بافت را با استفاده از بافر CITRAT pH 6 برای بیست دقیقه در دمای 95 درجه سانتی گراد بجوشانید. سپس 5-3 بار با استفاده از آب مقطر یا دیونیزه شده شسته و سپس بیست دقیقه در دمای اتاق خنک کنید.
  • بلاک پروکسیدازهای درونی : بلاک با استفاده از محلول پروکسیداز به مدت ده دقیقه
  • آنتی بادی اولیه: برای 10 دقیقه در انکوبه کنید پروتکل ممکن است بسته به تهیه نمونه و کاربرد خاص متفاوت باشد. شرایط استاندارد باتوجه به آزمایشگاه و کاربر متفاوت می باشد.
  • برای رنگ آمیزی ، می توانید از کیت Master Polymer Plus Detection یا کیتهای دیتکشن سایر کمپانی ها استفاده کنید.
  • رنگ میزی نهایی با هماتوکسیلین و فیکس نهایی اسلاید.

شرایط نگهداری و پایداری : حداکثر 18 ماه؛ در دمای 2-8 درجه سانتیگراد نگهداری شود. فریز نشود.

دانلود کاتالوگ

.well.c2a3 .btn { padding: 11px 30px; font-size: 11pt; } .well.c2a3 .media-body { font-size: 11pt; } .well.c2a3 .wpdm_icon { height: 42px; width: auto; }

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “آنتی‌بادی PARP-1 – پلی‌کلونال”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا