توضیحات و استفاده

 

  • جار و سبد رنگ آمیزی لام

 

این جار و سبد رنگ آمیزی بافت از جنس پلاستیک PET ساخته شده است، بنابراین در برابر انواع حلال ها به ویژه حلال هاي رايج در آزمایشگاه هاي پاتولوژی (مانند تولوئن، گزیلول و…) مقاوم می باشد و برای رنگ آمیزی های هيستولوژي، سيتولوژي، هماتولوژي، پاتولوژي، ميکروبيولوژي و… مناسب است. گنجایش جار رنگ آمیزی ۳۰۰ میلی لیتر است و دارای عمق کافی برای غوطه ور شدن کامل لام هاست. درب این جار رنگ آمیزی به گونه ای طراحی و تولید شده است تا بتوان آن را به طور کامل بست تا از تبخير بیشتر محلول های درون جار جلوکیری شود. این جارها دارای سبدهای رنگ آمیزی ۲۵ خانه مخصوص به خود می باشند. دسته این سبدهای رنگ آمیزی به گونه ای طراحی و ساخته شده است که به راحتی و با کنترل کامل بتوان سبد را جابجا نمود و همچنین مانعی برای بسته شدن کامل درب جار رنگ آمیزی نباشد.

 

ویژگی این محصول عبارت است از:

 

  • ساخته شده از جنس پلاستیک PET
  • مقاوم در برابر اکثر حلال های رایج در آزمایشگاه پاتولوژی
  • ظرفیت جار رنگ آمیزی بافت 300 میلی لیتر
  • سبد رنگ آمیزی 25 خانه با ظرفیت نگهداری 25 لام
  • دارای عمق کافی برای غوطه ور شدن کامل لام ها
  • جار رنگ آمیزی درب دار برای جلوگیری از تبخیر بیشتر محلولها
  • سبد رنگ آمیزی دسته دار برای جابجایی آسان در درون جاره