برای تماس کلیک کنید

به وب سایت سما تشخیص آریا خوش آمدید.

جستجوی پیشرفته
جستجوی عینی کلمه
جستجو در محتوا
جستجو در عنوان
دنبال محصول یا مطلبی میگردید؟ در این کادر جستجو کنید

آنتی­ بادی LH (Luteinizing Hormone) (Polyclonal)

Name: LH (Luteinizing Hormone) Antibody (Polyclonal)

Description and applications: This antibody reacts with the human luteinizing hormone (LH). The adenohypophysis produces six main hormones: prolactin (PRL), growth hormone (GH), adrenocorticotropic hormone (ACTH), thyroid stimulating hormone (TSH), follicle-stimulating hormone (FSH) and luteinizing hormone (LH). The
producing cells (approximately 10%) of the two latest hormones are located in the pars tuberalis of the hypophysis. The glycoprotein hormones LH, FSH and TSH are heterodimers with a common alpha subunit and a solely beta subunit that gives a biochemical, immunological and functional specificity as hormone. The LH induces the secretion of sex steroids in the gonads of both sexes; the Leydig cells of the testicle respond synthesizing testosterone and in the ovary, the theca cells respond synthesizing estrogens and inducing ovulation. The luteinizing hormone (LH) is a glycoprotein secreted by both normal and neoplasic hypophysary cells. Therefore, it can be detected in hypophysary adenomas derived from these cells that correspond to chromophobe cells. They represent approximately 6% of hypophysary adenomas.
The LH/FSH secreting adenomas have a slow growth and, at the moment of the diagnosis, are usually large, although they are rarely associated with high serum levels of gonadotropins. The adenomas that only secrete LH are rare. The null cell adenomas and oncocytomas, that do not prove clinically nor biochemically hormone production, show focal expression of LH, FSH, TSH and alpha subunit.

Composition: anti-human LH (Luteinizing Hormone) rabbit polyclonal antibody purified from serum and prepared in 10mM PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA and
0.09% sodium azide.

Immunogen: Purified luteinizing hormone from the human hypophysis.

حجم موجود3 / 7 / 12 میلی‌لیتر

مورد استفادهایمونوهیستوشیمی روی بافت پارافین. بر روی بافتهای فروزن یا وسترن بلات تست نشده است.

کلون: Polyclonal

ایزوتایپ: Rabbit IgG

کنترل مثبت IHC: بخش بافت از غده هیپوفیز (آدنوهیپوفیز)

قابلیت دیده شدن: سیتوپلاسمی

روش پیشنهادی IHC:

  • برش تهیه شده با ضخامت μm4 باید روی لام شارژ شده در طول شب و در دمای 60 درجه سانتی گراد خشک شود.
  • دپارافینه کردن، رهیدراته کردن و استفاده از حرارت جهت بازیابی اپی توپ : بافت را با استفاده از بافرCitrate buffer 6 برای بیست دقیقه در دمای 95 درجه سانتی گراد بجوشانید. سپس 5-3 بار با استفاده از آب مقطر یا دیونیزه شده شسته و سپس بیست دقیقه در دمای اتاق خنک کنید.
  • بلاک پروکسیدازهای درونی : بلاک با استفاده از محلول پروکسیداز به مدت ده دقیقه
  • آنتی بادی اولیه: برای 10 دقیقه در انکوبه کنید پروتکل ممکن است بسته به تهیه نمونه و کاربرد خاص متفاوت باشد. شرایط استاندارد باتوجه به آزمایشگاه و کاربر متفاوت می باشد.
  • برای رنگ آمیزی ، می توانید از کیت Master Polymer Plus Detection یا کیتهای دیتکشن سایر کمپانی ها استفاده کنید.
  • رنگ میزی نهایی با هماتوکسیلین و فیکس نهایی اسلاید.

شرایط نگهداری و پایداری : حداکثر 18 ماه؛ در دمای 2-8 درجه سانتیگراد نگهداری شود. فریز نشود.

 

این آنتی‌بادی متعلق به پنل‌‌ تشخیصی HYPOPHYSIS است.

 

دانلود کاتالوگ

.well.c2a3 .btn { padding: 11px 30px; font-size: 11pt; } .well.c2a3 .media-body { font-size: 11pt; } .well.c2a3 .wpdm_icon { height: 42px; width: auto; }

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “آنتی­ بادی LH (Luteinizing Hormone) (Polyclonal)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا