آنتی بادی (anti-CMV (Cytomegalovirus-کلونDDG9/CCH2

(Name: Mouse anti-CMV (Cytomegalovirus) cocktail of Monoclonal Antibodies (Clone DDG9/CCH2

Description and aplications: Cytomegalovirus is a member of the herpes virus group, which includes herpes simplex virus types 1 and 2, varicella zoster virus (which causes chicken pox), and Epstein Barr virus (which causes infectious mononucleosis). These viruses share a characteristic ability to remain dormant within the body over a long period.This antibody cocktail reacts with an immediate early antigen and an early CMV antigen. DDG9 is isotype IgG2a, kappa whilst CCH2 is isotype IgG1, kappa. The antibodies stain infected cells giving a nuclear staining pattern with an immediate early and an early antigen.

Composition: anti-CMV is a cocktail of two mouse monoclonal antibodies from tissue culture supernatant diluted in tris buffered saline, pH 7.3-7.7, with protein base, and preserved with sodium azide.

.Immunogen: Cytomegalovirus-infected cell lysate

توضیحات و استفاده

حجم موجود : 3 / 6 / 12 میلی‌لیتر

مورد استفاده : ایمونوهیستوشیمی روی بافت پارافین. بر روی بافتهای فروزن یا وسترن بلات تست نشده است.

کلون: DDG9/CCH2

ایزوتایپ: موشی IgG2/K, IgG1/K

کنترل مثبت IHC:بافت آلوده

قابلیت دیده شدن: سیتوپلاسمی و یا هسته ای

روش پیشنهادی IHC:

  • برش تهیه شده با ضخامت μm4 باید روی لام شارژ شده در طول شب و در دمای 60 درجه سانتی گراد خشک شود.
  • دپارافینه کردن، رهیدراته کردن و استفاده از حرارت جهت بازیابی اپی توپ : بافت را با استفاده از بافر EDTA buffer pH8 برای بیست دقیقه در دمای 95 درجه سانتی گراد بجوشانید. سپس 5-3 بار با استفاده از آب مقطر یا دیونیزه شده شسته و سپس بیست دقیقه در دمای اتاق خنک کنید.
  • بلاک پروکسیدازهای درونی : بلاک با استفاده از محلول پروکسیداز به مدت ده دقیقه
  • آنتی بادی اولیه: برای 10 دقیقه در انکوبه کنید پروتکل ممکن است بسته به تهیه نمونه و کاربرد خاص متفاوت باشد. شرایط استاندارد باتوجه به آزمایشگاه و کاربر متفاوت می باشد.
  • برای رنگ آمیزی ، می توانید از کیت Master Polymer Plus Detection یا کیتهای دیتکشن سایر کمپانی ها استفاده کنید.
  • رنگ میزی نهایی با هماتوکسیلین و فیکس نهایی اسلاید.

شرایط نگهداری و پایداری : حداکثر 18 ماه؛ در دمای 2-8 درجه سانتیگراد نگهداری شود. فریز نشود

دانلود کاتالوگ

Icon

DDG9/CCH2 0.00 KB 11 downloads

...

عنوان

Go to Top