برای تماس کلیک کنید

به وب سایت سما تشخیص آریا خوش آمدید.

جستجوی پیشرفته
جستجوی عینی کلمه
جستجو در محتوا
جستجو در عنوان
دنبال محصول یا مطلبی میگردید؟ در این کادر جستجو کنید

آنتی بادی PHOX2B (Paired Mesoderm Homeobox Protein 2B) (EP312)

Name: Rabbit anti-human PHOX2B Monoclonal Antibody (Clone EP312) 

Description and aplications: The PHOX2B gene (also known as PMX2B or NBPHOX) is located in the chromosome region 4p13 and encodes a nuclear transcription factor that, during the embryonic development, predominantly expresses in the autonomic nervous system, being essential in the differentiation and survival of vegetative neurons and chromaffin cells. Mutations of the PHOX2B gene are responsible for the central hypoventilation syndrome, a syndrome with autosomal dominant transmission in which the hypoventilation is secondary to the reduction or absence of ventilatory response to hypercapnia or progressive hypoxemia and, as a consequence, new born die during sleep. By definition, there must not be specific neuromuscular diseases of the central nervous system; metabolic, lung, heart diseases or other lesions that explain hypercapnia. This syndrome is associated with tumors of neural crest origin, including neuroblastoma, as well as Hirschsprung’s disease because of the lack of development of the vegetative neurons of the myenteric plexuses.

Composition: Anti-human PHOX2B rabbit monoclonal antibody purified from culture supernatant, filtered, sterilized
and prepared in 10mM PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide

Immunogen: Synthetic peptide corresponding to the human PHOX2B.

حجم موجود: 3 / 7 / 12 میلی‌لیتر

مورد استفاده: ایمونوهیستوشیمی روی بافت پارافین. بر روی بافتهای فروزن یا وسترن بلات تست نشده است.

کلون: EP312

ایزوتایپ: Rabbit IgG

کنترل مثبت IHC: نوروبلاستوما یا کولون

قابلیت دیده شدن: هسته ای

روش پیشنهادی IHC:

  • برش تهیه شده با ضخامت μm4 باید روی لام شارژ شده در طول شب و در دمای 60 درجه سانتی گراد خشک شود.
  • دپارافینه کردن، رهیدراته کردن و استفاده از حرارت جهت بازیابی اپی توپ : بافت را با استفاده از بافر EDTA pH 8 برای بیست دقیقه در دمای 95 درجه سانتی گراد بجوشانید. سپس 5-3 بار با استفاده از آب مقطر یا دیونیزه شده شسته و سپس بیست دقیقه در دمای اتاق خنک کنید.
  • بلاک پروکسیدازهای درونی : بلاک با استفاده از محلول پروکسیداز به مدت ده دقیقه
  • آنتی بادی اولیه: برای 10 دقیقه در انکوبه کنید پروتکل ممکن است بسته به تهیه نمونه و کاربرد خاص متفاوت باشد. شرایط استاندارد باتوجه به آزمایشگاه و کاربر متفاوت می باشد.
  • برای رنگ آمیزی ، می توانید از کیت Master Polymer Plus Detection یا کیتهای دیتکشن سایر کمپانی ها استفاده کنید.
  • رنگ میزی نهایی با هماتوکسیلین و فیکس نهایی اسلاید.

شرایط نگهداری و پایداری : حداکثر 18 ماه؛ در دمای 2-8 درجه سانتیگراد نگهداری شود. فریز نشود.

دانلود کاتالوگ

.well.c2a3 .btn { padding: 11px 30px; font-size: 11pt; } .well.c2a3 .media-body { font-size: 11pt; } .well.c2a3 .wpdm_icon { height: 42px; width: auto; }

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “آنتی بادی PHOX2B (Paired Mesoderm Homeobox Protein 2B) (EP312)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top