برای تماس کلیک کنید

به وب سایت سما تشخیص آریا خوش آمدید.

جستجوی پیشرفته
جستجوی عینی کلمه
جستجو در محتوا
جستجو در عنوان
دنبال محصول یا مطلبی میگردید؟ در این کادر جستجو کنید

Name: Rabitt anti-human SOX9 Antibody (Clon EP317) 

Description and aplications: SOX9 is a nuclear transcription factor involved in the differentiation of the chondrocytes and the skeleton as well as of sexual development. The factor is encoded by the gene with the same name located in the chromosome region 17q24.3. This gene encodes a peptide consisting of 509 amino acids containing a
domain homologous to SRY. The co-expression of the genes SOX9 and COL2A1 as well as the overexpression of the first, which is induced by the fibroblast growth factor of primordial chondrocytes, intervenes in the differentiation into mature chondrocytes. About the latter ones, SOX9 interacts additionally with the parathyroid hormone related protein (PTHRP) and helps in keeping its phenotype, inhibiting maturation of hypertrophic chondrocytes. In the determination of the sex of the product of fertilization, SOX9 intervenes together with the steroidogenic factor 1 (SF-1), most probably through SRY gene, functioning as an essential factor in the differentiation of Sertoli cells. The transient activation of the SRY gene of the Y chromosome initializes a set of interactions leading to the formation of the testicle from the undifferentiated gonad; so SOX9 plays a crucial role in this pathway. In fact, the SOX9 gene is overexpressed during the activation of the SRY gene with transfer of its protein from a cytoplasmic to a nuclear location. In contrast, in the female gonad, the SOX9 gene is regulated downwards.

Composition: anti-human SOX9 rabbit monoclonal antibody purified from serum and prepared in 10mM PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide

حجم موجود: 3 / 7 / 12 میلی‌لیتر

مورد استفاده: ایمونوهیستوشیمی روی بافت پارافین. بر روی بافتهای فروزن یا وسترن بلات تست نشده است.

کلون: EP317

ایزوتایپ: Rabbit IgG

کنترل مثبت IHC: پانکراس

قابلیت دیده شدن: هسته ای

روش پیشنهادی IHC:

  • برش تهیه شده با ضخامت μm4 باید روی لام شارژ شده در طول شب و در دمای 60 درجه سانتی گراد خشک شود.
  • دپارافینه کردن، رهیدراته کردن و استفاده از حرارت جهت بازیابی اپی توپ : بافت را با استفاده از بافر EDTA pH 8 برای بیست دقیقه در دمای 95 درجه سانتی گراد بجوشانید. سپس 5-3 بار با استفاده از آب مقطر یا دیونیزه شده شسته و سپس بیست دقیقه در دمای اتاق خنک کنید.
  • بلاک پروکسیدازهای درونی : بلاک با استفاده از محلول پروکسیداز به مدت ده دقیقه
  • آنتی بادی اولیه: برای 10 دقیقه در انکوبه کنید پروتکل ممکن است بسته به تهیه نمونه و کاربرد خاص متفاوت باشد. شرایط استاندارد باتوجه به آزمایشگاه و کاربر متفاوت می باشد.
  • برای رنگ آمیزی ، می توانید از کیت Master Polymer Plus Detection یا کیتهای دیتکشن سایر کمپانی ها استفاده کنید.
  • رنگ میزی نهایی با هماتوکسیلین و فیکس نهایی اسلاید.

شرایط نگهداری و پایداری : حداکثر 18 ماه؛ در دمای 2-8 درجه سانتیگراد نگهداری شود. فریز نشود.

دانلود کاتالوگ

.well.c2a3 .btn { padding: 11px 30px; font-size: 11pt; } .well.c2a3 .media-body { font-size: 11pt; } .well.c2a3 .wpdm_icon { height: 42px; width: auto; }

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “آنتی بادی SOX 9 (EP317)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top