برای تماس کلیک کنید

به وب سایت سما تشخیص آریا خوش آمدید.

جستجوی پیشرفته
جستجوی عینی کلمه
جستجو در محتوا
جستجو در عنوان
دنبال محصول یا مطلبی میگردید؟ در این کادر جستجو کنید

پروب فیش BCL2 Break Apart FISH Probe

INTRODUCTION:Rearrangements and abnormal expression of the BCL2 gene (also known as Bcl-2 or PPP1R50), are usually located in the follicular lymphoma, but they are also present in many other types of hematological and solid neoplasias. A particularly usual rearrangement is a reciprocal translocation of the IGH locus of the chromosome 14, present in up to 90% of follicular lymphomas and in up to 30% of diffuse large B-cell lymphomas.

INTENDED USE:The BCL2 Break Apart FISH probe is designed to detect rearrangements in the BCL2 human gene located in the chromosome band 18q21.33. Aside from detecting breaks (break-apart/split) that can lead to translocation of parts of the gene, to its inversion or to its fusion with other genes, the probe can also be used to identify other aberrations of BCL2 such as deletions or amplifications.

PROBE DESCRIPTION:The 5’ telomeric fragment of the BCL2 Break Apart FISH probe labeled with the fluorochrome CytoOrange covers sequences adjacent to the 5’ portion (beginning) of the BCL2. The 3’ centromeric fragment of the BCL2 Break apart FISH probe labeled with CytoGreen covers some distal sequences (3’ end) of the gene. Both marked loci are flanking sequences of the BCL2 gene, in which numerous cut-off points have been observed.

کمپانی سازنده: Master Diagnostica

کشور: اسپانیا

حجم پروب: 100 میکرولیتر برای 10 تست در قالب (RTU)

فیلترهای مورد نیاز:

روش و پروتکل انجام تست فیش (FISH): این پروب برای بررسی و استفاده از تکنیک هیبریدازیسیون (FISH) بر روی بافت های پارافین قابل استفاده می باشد و پیشنهاد می شود برای استفاده از این پروب فیش از کیت آماده سازی Master diagnostica FISH Pretreatment و پروتکل های پیشنهادی آن استفاده نمایید.

توجه:پیشنهاد می شود که قبل از استفاده از ویال, آن را با کمک سمپلر مخلوط نموده و سپس استفاده کنید.

زمان و دمای دناتوره شدن: 5دقیقه – 80 درجه سانتی گراد

زمان دمای هیبرید شدن: 43 درجه سانتی گراد – 16 ساعت

تفسیر نتایج :

به طور کلی جهت تفسیر نتایج بر روی این پروب فیش (FISH) پیشنهاد می شود که معیارهای ارزیابی پذیرفته شده که در سرتاسر جهان استفاده میشود را مورد بررسی قرار دهید.

لطفا کاتالوگ پروب را از همین صفحه دانلود کنید و اطلاعات بیشتر را مطالعه فرمایید.

دانلود کاتالوگ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “پروب فیش BCL2 Break Apart FISH Probe”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top