محلول های فلوسایتومتری – Propidium Iodide Solution

Propidium Iodide Solution

Company: BioLegend

Catalog : 421301

Size : 2 mL

Description :

Propidium iodide (PI) is a fluorescent dye that binds to DNA. When excited by 488nm laser light, it can be detected with in the PE/Texas Red® channel with a bandpass filter 610/10. It is commonly used in evaluation of cell viability or DNA content in cell cycle analysis by flow cytometry.

Description & Usage

Propidium Iodide Solution

کاتالوگ: 421301

سایز: 2 ml

Propidium iodide (PI) یک رنگ فلوروسنت می باشد که به DNA متصل میشود. هنگامی که با نور لیزر 488 نانومتر برانگیخته میشود، می توان آن را در کانال PE/Texas Red® با فیلتر باند گذر610/10 تشخیص داد  . این آنتی بادی معمولا در ارزیابی زنده ماندن سلول و یا تحلیل چرخه سلولی به وسیله  فلوسایتومتری مورد استفاده قرار میگیرد.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “محلول های فلوسایتومتری – Propidium Iodide Solution”

Your email address will not be published.

Title

Go to Top