برای تماس کلیک کنید

به وب سایت سما تشخیص آریا خوش آمدید.

جستجوی پیشرفته
جستجوی عینی کلمه
جستجو در محتوا
جستجو در عنوان
دنبال محصول یا مطلبی میگردید؟ در این کادر جستجو کنید

Name: BRG1 (EPNCIR111A)

Description and aplications: BRG1, also known as SMARCA4 or BAF190A, SNF2B and SNF2L4, is a member of the enzymatic chromatin remodeling complex SWI/SNF, where it encodes the catalytic subunit that intervenes in the configuration of nucleosomes, making the transcriptional activation of the complex more accessible. The gene encoding the protein is located in the chromosome region 19p13.2, whose alterations have primarily been associated with the rhabdoid tumor predisposition syndrome-2 and Coffin-Siris syndrome 4. The former is characterized by a predisposition to develop renal or extrarenal rhabdoid tumors as well as a variety of brain tumors among which are choroid plexus carcinoma, meduloblastoma and PNET. CoffinSiris syndrome 4 presents both autosomal recessive and dominant transmission and is characterized by intellectual disability, psychomotor retardation, coarse facial features and multiple congenital malformations such as aplasia or hypoplasia of thedistal phalanx or fifth finger nail. Additionally, cardiac, gastrointestinal, genitourinary or central nervous system malformations may be associated.

Composition: Anti-human BRG1 rabbit monoclonal antibody purified from serum and prepared in 10mM PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide

Immunogen: Synthetic peptide corresponding to the fraction of amino acids 200-300 of the mouse BRG1.

حجم موجود: 3 / 7 / 12 میلی‌لیتر

مورد استفاده: ایمونوهیستوشیمی روی بافت پارافین. بر روی بافتهای فروزن یا وسترن بلات تست نشده است.

کلون: EPNCIR111A

ایزوتایپ: Rabbit IgG

کنترل مثبت IHC: تخمدان

قابلیت دیده شدن: هسته ای

روش پیشنهادی IHC:

  • برش تهیه شده با ضخامت μm4 باید روی لام شارژ شده در طول شب و در دمای 60 درجه سانتی گراد خشک شود.
  • دپارافینه کردن، رهیدراته کردن و استفاده از حرارت جهت بازیابی اپی توپ : بافت را با استفاده از بافر EDTA pH 8 برای بیست دقیقه در دمای 95 درجه سانتی گراد بجوشانید. سپس 5-3 بار با استفاده از آب مقطر یا دیونیزه شده شسته و سپس بیست دقیقه در دمای اتاق خنک کنید.
  • بلاک پروکسیدازهای درونی : بلاک با استفاده از محلول پروکسیداز به مدت ده دقیقه
  • آنتی بادی اولیه: برای 10 دقیقه در انکوبه کنید پروتکل ممکن است بسته به تهیه نمونه و کاربرد خاص متفاوت باشد. شرایط استاندارد باتوجه به آزمایشگاه و کاربر متفاوت می باشد.
  • برای رنگ آمیزی ، می توانید از کیت Master Polymer Plus Detection یا کیتهای دیتکشن سایر کمپانی ها استفاده کنید.
  • رنگ میزی نهایی با هماتوکسیلین و فیکس نهایی اسلاید.

شرایط نگهداری و پایداری : حداکثر 18 ماه؛ در دمای 2-8 درجه سانتیگراد نگهداری شود. فریز نشود

دانلود کاتالوگ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “آنتی بادی BRG1 (EPNCIR111A)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا