برای تماس کلیک کنید

به وب سایت سما تشخیص آریا خوش آمدید.

جستجوی پیشرفته
جستجوی عینی کلمه
جستجو در محتوا
جستجو در عنوان
دنبال محصول یا مطلبی میگردید؟ در این کادر جستجو کنید

INTRODUCTION: CDKN2A, also known as cyclin-dependent kinase Inhibitor 2A, is a gene which in humans is located at chromosome 9, band p21.3. It is ubiquitously expressed in many tissues and cell types. The gene codes for two proteins, including the INK4 family members, p16 (or p16INK4a) and p14arf. Both act as tumor suppressors by regulating the cell cycle. Abnormalities in CDKN2A – also known as ARF, MLM, P14, P16, P19, CMM2, INK4, MTS1, TP16, CDK4I, CDKN2, INK4A, MTS-1, P14ARF, P19ARF, P16INK4, P16INK4A or P16-INK4A – occur in gliomas and meningioma’s as well as numerous other familial and sporadic tumor types.
INTENDED USE: The CDKN2A/CCP9 FISH Probe Kit is designed to detect the human CDKN2A gene located on chromosome band 9p21.3, along with the number of chromosome 9 copies per cell and measure the copy number of the human CDKN2A gene located on chromosome band 9p21.3.


PROBE DESCRIPTION: The CDKN2A Probe of the CDKN2A/CCP9 FISH Probe kit labeled with the fluorochrome CytoOrange covers a chromosomal region which includes the entire CDKN2A gene. The CCP9 Probe of the CDKN2A/CCP9 FISH Probe kit labeled with the flourochrome CytoGreen is derived from chromosome 9-specific alpha satellite DNA is designed to serve as a control to determine the number of chromosome 9 copies per cell.

کمپانی سازنده: Master Diagnostica

کشور: اسپانیا

حجم پروب: 100 میکرولیتر برای 10 تست در قالب (RTU)

فیلترهای مورد نیاز:

روش و پروتکل انجام تست فیش (FISH): این پروب برای بررسی و استفاده از تکنیک هیبریدازیسیون (FISH) بر روی بافت های پارافین قابل استفاده می باشد و پیشنهاد می شود برای استفاده از این پروب فیش از کیت آماده سازی

Master diagnostica FISH Pretreatment و پروتکل های پیشنهادی آن استفاده نمایید.

توجه:پیشنهاد می شود که قبل از استفاده از ویال,آن را با کمک سمپلر مخلوط نموده و سپس استفاده کنید.

زمان و دمای دناتوره شدن: 5 دقیقه – 80 درجه سانتی گراد

زمان دمای هیبرید شدن : 43 درجه سانتی گراد – 16 ساعت

تفسیر نتایج:

به طور کلی جهت تفسیر نتایج بر روی این پروب فیش (FISH) پیشنهاد می شود که معیارهای ارزیابی پذیرفته شده که در سرتاسر جهان استفاده میشود را مورد بررسی قرار دهید.

لطفا کاتالوگ پروب را از همین صفحه دانلود کنید و اطلاعات بیشتر را مطالعه فرمایید.

 

 

 

دانلود کاتالوگ

Icon

CDKN2A/CCP9 FISH Probe 269.77 KB 6 downloads

...
.well.c2a3 .btn { padding: 11px 30px; font-size: 11pt; } .well.c2a3 .media-body { font-size: 11pt; } .well.c2a3 .wpdm_icon { height: 42px; width: auto; }

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “پروب فیش CDKN2A/CCP9 FISH Probe”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا