برای تماس کلیک کنید

به وب سایت سما تشخیص آریا خوش آمدید.

جستجوی پیشرفته
جستجوی عینی کلمه
جستجو در محتوا
جستجو در عنوان
دنبال محصول یا مطلبی میگردید؟ در این کادر جستجو کنید

INTRODUCTION: Expression of the CUX1 gene – also known as CDP, CUX, p75, CASP, CDP1, COY1, Clox, p100, p110, p200, CUTL1, GOLIM6, CDP/Cut, Cux/CDP or Nbla10317 – has been observed elevated in pancreatic, breast and other cancers. Duplications and other anomalies in the region of the VIPR2 gene – also called VPAC2, VPAC2R, VIP-R-2, VPCAP2R, PACAP R3, DUP7q36.3, PACAP-R-3 or C16DUPq36.3 – are associated with schizophrenia, prenatal malformations and some intestinal malignancies.
INTENDED USE: The CUX1/VIPR2/CCP7 FISH Probe Kit is designed to detect the human CUX1 gene located on chromosome band 7q22.1, and the VIPR2 gene on chromosome band 7q36.3, along with the number of chromosome 7 copies per cell.

PROBE DESCRIPTION: The VIPR2 Probe of the CUX1/VIPR2/CCP7 FISH Probe Kit labeled with the fluorochrome CytoOrange covers a chromosomal region which includes the entire CUX1 gene. The CUX1 Probe of the CUX1/VIPR2/CCP7 FISH Probe Kit labeled with CytoGreen covers a chromosomal region which includes the entire VIPR2 gene. The CCP7 Probe of the CUX1/VIPR2/CCP7 FISH Probe Kit labeled with the fluorochrome CytoAqua is derived from chromosome 7-specific alpha satellite DNA, is designed to serve as a control to determine the number of chromosome 7 copies per cell.
The probes are designed measure the copy number of the human CUX1 and VIPR2 genes located on chromosome bands 7q22.1 and 7q36.3, respectively.

کمپانی سازنده: Master Diagnostica

کشور: اسپانیا

حجم پروب: 100 میکرولیتر برای 10 تست در قالب (RTU)

فیلترهای مورد نیاز:

روش و پروتکل انجام تست فیش (FISH): این پروب برای بررسی و استفاده از تکنیک هیبریدازیسیون (FISH) بر روی بافت های پارافین قابل استفاده می باشد و پیشنهاد می شود برای استفاده از این پروب فیش از کیت آماده سازی

Master diagnostica FISH Pretreatment و پروتکل های پیشنهادی آن استفاده نمایید.

توجه: پیشنهاد می شود که قبل از استفاده از ویال, آن را با کمک سمپلر مخلوط نموده و سپس استفاده کنید.

زمان و دمای دناتوره شدن: 5 دقیقه  – 80 درجه سانتی گراد

زمان دمای هیبرید شدن: 43 درجه سانتی گراد – 16 ساعت

تفسیر نتایج:

به طور کلی جهت تفسیر نتایج بر روی این پروب فیش (FISH) پیشنهاد می شود که معیارهای ارزیابی پذیرفته شده که در سرتاسر جهان استفاده میشود را مورد بررسی قرار دهید.

لطفا کاتالوگ پروب را از همین صفحه دانلود کنید و اطلاعات بیشتر را مطالعه فرمایید.

 

 

 

دانلود کاتالوگ

Icon

CUX1/VIPR2/CCP7 FISH Probe 285.89 KB 10 downloads

...
.well.c2a3 .btn { padding: 11px 30px; font-size: 11pt; } .well.c2a3 .media-body { font-size: 11pt; } .well.c2a3 .wpdm_icon { height: 42px; width: auto; }

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “پروب فیش CUX1/VIPR2/CCP7 FISH Probe”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top