برای تماس کلیک کنید

به وب سایت سما تشخیص آریا خوش آمدید.

جستجوی پیشرفته
جستجوی عینی کلمه
جستجو در محتوا
جستجو در عنوان
دنبال محصول یا مطلبی میگردید؟ در این کادر جستجو کنید

INTRODUCTION:The CSF1R gene (known also as c-FMS) is a receptor for a cytokine called colony stimulating factor 1 that in humans encode cell-surface protein called Colony stimulating factor 1 receptor (CSF1R), also known as macrophage colony-stimulating factor receptor (M-CSFR), and CD115 (Cluster of Differentiation 115). he encoded protein is a single pass type I membrane protein and acts as the receptor for colony stimulating factor 1, a cytokine which controls the production, differentiation, and function of macrophages. The EGR1 gene encode in humans a protein called EGR-1 (Early growth response protein 1) also known as Zif268 (zinc finger protein 225) or NGFI-A (nerve growth factor-induced protein A). EGR-1 is a transcription factor. Abnormalities in CSF1R – also known as FMS, CSFR, FIM2, HDLS, CFMS, CD115, CSF1R or M-CSF-R – and abnormalities in EGR1 – also Known as ERBB, HER1, mENA, ERBB1, PIG61 or NISBD2 – have been observed in myeloid malignancies, lung cancer and several other cancer types.
INTENDED USE: The CSF1R/EGR1 FISH Probe Kit is designed to detect the human CSF1R gene, located on chromosome band 5q32, and the EGR1 gene on chromosome band 5q31.2.

PROBE DESCRIPTION:The CSF1R Probe of the CSF1R/EGR1 FISH Probe kit labeled with the fluorochrome CytoOrange covers a chromosomal region which includes the entire CSF1R gene. The EGR1 Probe of the CSF1R/EGR1 FISH Probe Kit labeled with CytoGreen covers a chromosomal region which includes the entire EGR1 gene. Both probes are designed to measure the copy number of the human CSF1R and EGR1 gene located on chromosome band 5q32 and 5q31.2, respectively.

کمپانی سازنده: Master Diagnostica

کشور: اسپانیا

حجم پروب: 100 میکرولیتر برای 10 تست در قالب (RTU)

فیلترهای مورد نیاز:

روش و پروتکل انجام تست فیش (FISH): این پروب برای بررسی و استفاده از تکنیک هیبریدازیسیون (FISH) بر روی بافت های پارافین قابل استفاده می باشد و پیشنهاد می شود برای استفاده از این پروب فیش از کیت آماده سازی Master diagnostica FISH Pretreatment و پروتکل های پیشنهادی آن استفاده نمایید.

توجه: پیشنهاد می شود که قبل از استفاده از ویال, آن را با کمک سمپلر مخلوط نموده و سپس استفاده کنید.

زمان و دمای دناتوره شدن: 5 دقیقه – 80 درجه سانتی گراد

زمان دمای هیبرید شدن: 43 درجه سانتی گراد – 16 ساعت

تفسیر نتایج:

به طور کلی جهت تفسیر نتایج بر روی این پروب فیش (FISH) پیشنهاد می شود که معیارهای ارزیابی پذیرفته شده که در سرتاسر جهان استفاده میشود را مورد بررسی قرار دهید.

لطفا کاتالوگ پروب را از همین صفحه دانلود کنید و اطلاعات بیشتر را مطالعه فرمایید.

 

 

 

دانلود کاتالوگ

Icon

CSF1R/EGR1 FISH Probe 271.01 KB 6 downloads

...
.well.c2a3 .btn { padding: 11px 30px; font-size: 11pt; } .well.c2a3 .media-body { font-size: 11pt; } .well.c2a3 .wpdm_icon { height: 42px; width: auto; }

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “پروب فیش CSF1R/EGR1 FISH Probe”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top