برای تماس کلیک کنید

به وب سایت سما تشخیص آریا خوش آمدید.

جستجوی پیشرفته
جستجوی عینی کلمه
جستجو در محتوا
جستجو در عنوان
دنبال محصول یا مطلبی میگردید؟ در این کادر جستجو کنید

INTRODUCTION: Rearrangements and abnormal expression of the MYC gene (also known as MRTL, MYCC, c-Myc or bHLHe39) has been described in Burkitt lymphoma, in which its positivity has diagnostic utility in a clinical, morphological and immunohistochemical context. On the other hand, diffuse large B-cell or non-classifiable lymphoma, the MYC translocation shows a prognostic value and dictates a more aggressive treatment of the neoplasia. On the other hand, along with the determination of the BCL2 and BCL6 genes translocation, it has the purpose of establishing the double or triple-hit character of the neoplasia. Other hematological neoplasias, myelomas, as well as breast, cervical, colon or ovarian tumors, among others, can show MYC translocation.

INTENDED USE: The MYC Break Apart FISH probe is designed to detect rearrangements in the MYC human gene located in the chromosome band 8q24.21. Aside from detecting breaks that can lead to translocation of parts of the gene, to its inversion or to its fusion with other genes, the probe can also be used to identify other aberrations of MYC such as deletions or amplifications.

PROBE DESCRIPTION: The 5’ centromeric fragment of the MYC Break Apart FISH probe labeled with the fluorochrome CytoOrange covers genomic sequences adjacent to the 5’ portion (beginning) of the MYC gene. The 3’ telomeric fragment of the MYC Break apart FISH probe labeled with CytoGreen covers some distal sequences (3’ end) of the gene.Both loci are flanking sequences of the MYC gene, in which variable cut-off points have been observed.

 

کمپانی سازنده: Master Diagnostica

کشور: اسپانیا

حجم پروب: 100میکرولیتر برای 10 تست در قالب (RTU)

فیلترهای مورد نیاز:

روش و پروتکل انجام تست فیش (FISH): این پروب برای بررسی و استفاده از تکنیک هیبریدازیسیون (FISH) بر روی بافت های پارافین قابل استفاده می باشد و پیشنهاد می شود برای استفاده از این پروب فیش از کیت آماده سازی Master diagnostica FISH Pretreatment و پروتکل های پیشنهادی آن استفاده نمایید.

توجه: پیشنهاد می شود که قبل از استفاده از ویال, آن را با کمک سمپلر مخلوط نموده و سپس استفاده کنید.

زمان و دمای دناتوره شدن: 5 دقیقه – 80 درجه سانتی گراد

زمان دمای هیبرید شدن: 43 درجه سانتی گراد – 16 ساعت

تفسیر نتایج:

به طور کلی جهت تفسیر نتایج بر روی این پروب فیش (FISH) پیشنهاد می شود که معیارهای ارزیابی پذیرفته شده که در سرتاسر جهان استفاده میشود را مورد بررسی قرار دهید.

لطفا کاتالوگ پروب را از همین صفحه دانلود کنید و اطلاعات بیشتر را مطالعه فرمایید.

 

 

 

دانلود کاتالوگ

Icon

MYC Break Apart FISH Probe 283.36 KB 9 downloads

...
.well.c2a3 .btn { padding: 11px 30px; font-size: 11pt; } .well.c2a3 .media-body { font-size: 11pt; } .well.c2a3 .wpdm_icon { height: 42px; width: auto; }

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “پروب فیش MYC Break Apart FISH Probe”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top