برای تماس کلیک کنید

به وب سایت سما تشخیص آریا خوش آمدید.

جستجوی پیشرفته
جستجوی عینی کلمه
جستجو در محتوا
جستجو در عنوان
دنبال محصول یا مطلبی میگردید؟ در این کادر جستجو کنید

پروب فیش IGH-BCL2 Fusion/Translocation FISH Probe

INTRODUCTION: Members of the BCL2 family of proteins play important roles in the control of programmed cell death (apoptosis). They comprise proteins that facilitate apoptosis, as well as apoptosis inhibitors. Lymphomas are malignant conditions of the lymphatic part of the circulatory system. One of the most frequent subtypes of lymphoma in adults is follicular lymphoma, a cancer originating in certain B cells that is often symptomless in its early stages. Nearly half of lymphomas diagnosed in adults are of the follicular subtype. One of the widely recognized molecular characteristics of this subtype of the condition is that BCL2 is regularly dysregulated in follicular lymphomas, most often by gene translocation. In fact, BCL2 protein has been detected in virtually all transformed cells in samples from follicular lymphoma patients, whereas it was not seen in non-neoplastic cells or in normal lymph nodes. One particularly common rearrangement is a reciprocal translocation, in which the BCL2 gene, normally on chromosome 18, is relocated to the immunoglobulin heavy chain (IGH) gene region on chromosome 14 and is overexpressed under the influence of an enhancer element on that locus. However, fusion of BCL2 with other genes, including AFF3 and the IGHL@ and IGK@ gene loci, has also been observed.

INTENDED USE: The IGH-BCL2 Fusion/Translocation FISH probe kit is designed to detect rearrangements involving regions of the human IGH locus, located on chromosome band 14q32.33, and of the human BCL2 gene on 18q21.33. The kit contains two differentially labeled Locus Specific Probe (LSP) pairs. One set of probes covers the 5’ (start) portion of the BCL2 gene and some upstream untranslated genomic sequence as well as sequences downstream of the 3’ (end) part of the gene. The two probes are flanking sequences on both sides and inside the BCL2 gene where breakpoint clusters and individual breakpoints have been found. The second probe pair spans the immunoglobulin heavy chain gene locus (IGH@) and consists of a portion matching the 5’ (start) region encoding variable gene segments (IGHV), and a part that covers the 3’ (end) and downstream sequences. This probe pair is flanking an area of the IGH gene comprising constant gene segments (IGHC) as well as the delta segment (IGHD), joining region (IGHJ) and epsilon domain (IGHE). Almost all known breakpoints in IGH@have been mapped to this region.

PROBE DESCRIPTION: The BCL2 Probe of the IGH-BCL2 Fusion/Translocation FISH Probe Kit labeled with the fluorochrome CytoOrange covers some genomic sequences adjacent to the 5’ (start) portion of the BCL2 gene; it also covers sequences downstream of the 3’ end of the gene. The IGH Probe of the IGH-BCL2 Fusion/Translocation FISH Probe Kit labeled with the fluorochrome CytoGreen covers the 5’ and the center sequences of the IGH locus, and it also covers the 3’ (end) part and the neighboring downstream region.

کمپانی سازنده: Master Diagnostica

کشور: اسپانیا

حجم پروب: 100 میکرولیتر برای 10 تست در قالب (RTU)

فیلترهای مورد نیاز:

روش و پروتکل انجام تست فیش (FISH): این پروب برای بررسی و استفاده از تکنیک هیبریدازیسیون (FISH) بر روی بافت های پارافین قابل استفاده می باشد و پیشنهاد می شود برای استفاده از این پروب فیش از کیت آماده سازی Master diagnostica FISH Pretreatment و پروتکل های پیشنهادی آن استفاده نمایید.

توجه: پیشنهاد می شود که قبل از استفاده از ویال, آن را با کمک سمپلر مخلوط نموده و سپس استفاده کنید.

زمان و دمای دناتوره شدن: 5 دقیقه – 80 درجه سانتی گراد

زمان دمای هیبرید شدن: 43 درجه سانتی گراد – 16 ساعت

تفسیر نتایج:

به طور کلی جهت تفسیر نتایج بر روی این پروب فیش (FISH) پیشنهاد می شود که معیارهای ارزیابی پذیرفته شده که در سرتاسر جهان استفاده میشود را مورد بررسی قرار دهید.

لطفا کاتالوگ پروب را از همین صفحه دانلود کنید و اطلاعات بیشتر را مطالعه فرمایید.

 

 

 

دانلود کاتالوگ

.well.c2a3 .btn { padding: 11px 30px; font-size: 11pt; } .well.c2a3 .media-body { font-size: 11pt; } .well.c2a3 .wpdm_icon { height: 42px; width: auto; }

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “پروب فیش IGH-BCL2 Fusion/Translocation FISH Probe”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا