آنتی‌بادی GLUT-1-پلی کلونال

Name: glut-1 Antibody

Description and applications: Glucose transporter type I (GLUT1), a prototype member of GLUT super family, reacts with a 55 kD protein, is a membrane-associated erythrocyte glucose transport protein. It is a major glucose transporter in the mammalian blood-brain barrier, and also mediates glucose transport in endothelial cells of the vasculature, adipose tissue and cardiac muscle. GLUT1 is detectable in many human tissues including those of colon, lung, stomach, esophagus, and breast. GLUT1 is overexpressed in malignant cells and in a variety of tumors that include the breast, pancreas, cervix, endometrium, lung, mesothelium, colon, bladder, thyroid, bone, soft tissues, and oral cavity. Immuohistochemical detection of GLUT1 can discriminate between reactive mesothelium and malignant mesothelioma. Anti-GLUT1 with anti-Claudin1, and anti-EMA are “perineurial” markers in diagnosis of perineuriomas. Anti-GLUT1 is also useful in distinguishing benign endometrial
hyperplasia from atypical endometrial hyperplasia and adenocarcinoma. GLUT1 expression has been associated with increased malignant potential, invasiveness, and a poor prognosis in general. Expression of GLUT1 is a late event in colorectal cancer and expression in a high proportion of cancer cells is associated with a high incidence of lymph node metastases

Composition: anti-human GLUT 1 rabbit polyclonal antibody purified from serum and prepared in 10mM PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide

Description & Usage

حجم موجود : 3 / 6 / 12 میلی‌لیتر

مورد استفاده : ایمونوهیستوشیمی روی بافت پارافین. بر روی بافتهای فروزن یا وسترن بلات تست نشده است.

کلون:پلی‌کلونال

ایزوتایپ: خرگوشی IgG1

کنترل مثبت IHC: سرطان روده بزرگ,مزوتلیوما بدخیم

قابلیت دیده شدن: غشایی

روش پیشنهادی IHC:

  • برش تهیه شده با ضخامت μm4 باید روی لام شارژ شده در طول شب و در دمای 60 درجه سانتی گراد خشک شود.
  • دپارافینه کردن، رهیدراته کردن و استفاده از حرارت جهت بازیابی اپی توپ : بافت را با استفاده از بافر EDTA pH 8 برای بیست دقیقه در دمای 95 درجه سانتی گراد بجوشانید. سپس 5-3 بار با استفاده از آب مقطر یا دیونیزه شده شسته و سپس بیست دقیقه در دمای اتاق خنک کنید.
  • بلاک پروکسیدازهای درونی : بلاک با استفاده از محلول پروکسیداز به مدت ده دقیقه
  • آنتی بادی اولیه: برای 10 دقیقه در انکوبه کنید پروتکل ممکن است بسته به تهیه نمونه و کاربرد خاص متفاوت باشد. شرایط استاندارد باتوجه به آزمایشگاه و کاربر متفاوت می باشد.
  • برای رنگ آمیزی ، می توانید از کیت Master Polymer Plus Detection یا کیتهای دیتکشن سایر کمپانی ها استفاده کنید.
  • رنگ میزی نهایی با هماتوکسیلین و فیکس نهایی اسلاید.

شرایط نگهداری و پایداری : حداکثر 18 ماه؛ در دمای 2-8 درجه سانتیگراد نگهداری شود. فریز نشود.

Download Cataloge

Icon

GLUT 1 Antibody (Polyclonal) 95.25 KB 0 downloads

...

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “آنتی‌بادی GLUT-1-پلی کلونال”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Title

Go to Top