برای تماس کلیک کنید

Welcome to Sama Tashkhis Aria Official Website

آنتی‌ بادی p63 (4A4)

Name: Mouse anti-human p63 Monoclonal Antibody clone 4A4

Description and aplications: p63, a homolog of the tumor suppressor p53, has been identified in basal cells in the epithelial layers of a variety of tissues, including epidermis, cervix, urothelium, breast and prostate. p63 was detected in nuclei of the basal epithelium in normal prostate glands; however, it was not expressed in malignant tumors of the prostate. As a result, p63 has been reported as a useful marker for differentiating benign from malignant lesions in the prostate, particularly when used in combination with markers of high molecular weight cytokeratins and the prostate-specific marker AMACR (P504S). p63 has also been shown to be a sensitive marker for lung squamous cell carcinomas (SqCC), with reported sensitivities of 80-100%. Specificity for lung SqCC, vs. lung adenocarcinoma, has been reported to be approximately 70-90%, as positive staining with p63 has been typically observed in 10-30% of lung adenocarcinomas cases. In breast tissue, p63 has been identified in myoepithelial cells of normal ducts. Reports have described the utility of p63 in a panel of IHC markers for the assessment of breast lesions, due to the differential expression of the luminal vs. basal and myoepithelial markers.

Composition: anti-human p63 mouse monoclonal antibody purified from ascites. Prepared in 10mM PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide

حجم موجود : 3 / 7 / 12 میلی‌لیتر

مورد استفاده : ایمونوهیستوشیمی روی بافت پارافین. بر روی بافتهای فروزن یا وسترن بلات تست نشده است.

کلون: 4A4

ایزوتایپ: Mouse IgG

کنترل مثبت IHC: لوزه، پروستات، سینه

قابلیت دیده شدن: هسته ای

روش پیشنهادی IHC:

  • برش تهیه شده با ضخامت μm4 باید روی لام شارژ شده در طول شب و در دمای 60 درجه سانتی گراد خشک شود.
  • دپارافینه کردن، رهیدراته کردن و استفاده از حرارت جهت بازیابی اپی توپ : بافت را با استفاده از بافر EDTA pH 8 برای بیست دقیقه در دمای 95 درجه سانتی گراد بجوشانید. سپس 5-3 بار با استفاده از آب مقطر یا دیونیزه شده شسته و سپس بیست دقیقه در دمای اتاق خنک کنید.
  • بلاک پروکسیدازهای درونی : بلاک با استفاده از محلول پروکسیداز به مدت ده دقیقه
  • آنتی بادی اولیه: برای 10 دقیقه در انکوبه کنید پروتکل ممکن است بسته به تهیه نمونه و کاربرد خاص متفاوت باشد. شرایط استاندارد باتوجه به آزمایشگاه و کاربر متفاوت می باشد.
  • برای رنگ آمیزی ، می توانید از کیت Master Polymer Plus Detection یا کیتهای دیتکشن سایر کمپانی ها استفاده کنید.
  • رنگ میزی نهایی با هماتوکسیلین و فیکس نهایی اسلاید.

شرایط نگهداری و پایداری : حداکثر 18 ماه؛ در دمای 2-8 درجه سانتیگراد نگهداری شود. فریز نشود.

 

این آنتی‌بادی متعلق به پنل‌‌‌‌های تشخیصی BREAST، PLEUROPULMONARY و UROGENITAL است.

Download Cataloge

Icon

p63 (4A4) 346.58 KB 11 downloads

...
.well.c2a3 .btn { padding: 11px 30px; font-size: 11pt; } .well.c2a3 .media-body { font-size: 11pt; } .well.c2a3 .wpdm_icon { height: 42px; width: auto; }

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “آنتی‌ بادی p63 (4A4)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top