آنتی­ بادیIgM-کلونPolyclonal

Name: IgM Antibody (Polyclonal)

 Description and applications: Anti-IgM antibody reacts with surface immunoglobulin IgM mu chains. IgM is one of the predominant surface immunoglobulins on B-lymphocytes. This antibody is useful when identifying lymphomas, plasmacytomas, and B-cell lineage derived Hodgkin’s lymphomas. Due to the restricted expression of heavy and light chains in these diseases, demonstration of B-cell lymphomas is possible with clonal gene rearrangement studies.

Composition: Anti-human IgM rabbit polyclonal antibody purified from serum and prepared in 10mM PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide

Description & Usage

حجم موجود3 / 6 / 12 میلی‌لیتر

مورد استفادهایمونوهیستوشیمی روی بافت پارافین. بر روی بافتهای فروزن یا وسترن بلات تست نشده است.

کلون:Polyclonal

ایزوتایپ: خرگوشی IgG

کنترل مثبت IHC:گره لنفاوی ، لوزه

قابلیت دیده شدن: سیتوپلاسمی

روش پیشنهادی IHC:

  • برش تهیه شده با ضخامت μm4 باید روی لام شارژ شده در طول شب و در دمای 60 درجه سانتی گراد خشک شود.
  • دپارافینه کردن، رهیدراته کردن و استفاده از حرارت جهت بازیابی اپی توپ : بافت را با استفاده از بافر EDTA pH 8 برای بیست دقیقه در دمای 95 درجه سانتی گراد بجوشانید. سپس 5-3 بار با استفاده از آب مقطر یا دیونیزه شده شسته و سپس بیست دقیقه در دمای اتاق خنک کنید.
  • بلاک پروکسیدازهای درونی : بلاک با استفاده از محلول پروکسیداز به مدت ده دقیقه
  • آنتی بادی اولیه: برای 10 دقیقه در انکوبه کنید پروتکل ممکن است بسته به تهیه نمونه و کاربرد خاص متفاوت باشد. شرایط استاندارد باتوجه به آزمایشگاه و کاربر متفاوت می باشد.
  • برای رنگ آمیزی ، می توانید از کیت Master Polymer Plus Detection یا کیتهای دیتکشن سایر کمپانی ها استفاده کنید.
  • رنگ میزی نهایی با هماتوکسیلین و فیکس نهایی اسلاید.

شرایط نگهداری و پایداری : حداکثر 18 ماه؛ در دمای 2-8 درجه سانتیگراد نگهداری شود. فریز نشود.

 

Download Cataloge

Icon

IgM Antibody (Polyclonal) 93.95 KB 4 downloads

...

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “آنتی­ بادیIgM-کلونPolyclonal”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Title

Go to Top